Komunikat prasowy

20.11.2018

Powołanie zarządu Banku Pekao S.A. nowej kadencji i wdrożenie w życie uchwały o dostosowaniu wynagrodzeń członków zarządu do wymogów ustawy

Bank Pekao S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza jednogłośnie powołała zarząd nowej kadencji.

W jego skład wchodzą Prezes Zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński i Marek Tomczuk. Nowa trzyletnia kadencja rozpocznie się w dniu następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

- Jednogłośna decyzja ponownego powołania obecnych członków zarządu na kolejną turę to oznaka zaufania dla realizowanej przez bank strategii, której efektem jest znacząca poprawa rentowności i efektywności oraz zwiększenie dynamik wzrostu w najbardziej dochodowych częściach biznesu – powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. – Będziemy kontynuować pracę, aby Bank Pekao był instytucją finansową pierwszego wyboru dla klientów, co przełoży się na budowę wartości dla naszych akcjonariuszy.

Jednocześnie Bank Pekao informuje, że dotychczasowi członkowie zarządu Roksana Ciurysek-Gedir i Andrzej Kopyrski złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem 30 listopada 2018 roku. Rada Nadzorcza przyjęła ich rezygnacje, dziękując za dotychczasowy wkład w rozwój banku. Roksana Ciurysek-Gedir planuje współpracę z bankiem w zakresie relacji międzynarodowych, kontynuując to, czym zajmowała się na stanowisku członka zarządu.

Dodatkowo, w dniu wczorajszym w Banku Pekao zakończyły się prace nad wdrożeniem w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Banku z czerwca o dostosowaniu wynagrodzenia członków zarządu do wymogów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej potocznie ustawą kominową.

Na spotkaniu Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała kierunkowe propozycje podziału zysków za lata 2018-2020, o czym Bank Pekao informował w osobnym komunikacie.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.