KOMUNIKAT PRASOWY

24.01.2019

Bank Pekao z Synerise idą w stronę sztucznej inteligencji

Bank Pekao S.A. i Synerise S.A., przy współpracy z Microsoft, rozpoczynają współpracę strategiczną, która obejmie projekty edukacji uczniów i nauczycieli oraz wsparcie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategiczne partnerstwo Banku Pekao z firmą Synerise, która stworzyła innowacyjną platformę zaawansowanych usług analitycznych opartych o sztuczną inteligencję (AI), ma na celu rozwój cyfryzacji społeczeństwa. Proces ten jest możliwy dzięki edukacji oraz udostępnianiu najnowocześniejszych technologii i rozwiązań analitycznych służących bankowi, a także jego klientom. Microsoft zapewnia potrzebne do realizacji programu zaplecze technologiczne.

Pierwszym obszarem rozpoczętej współpracy jest AI Schools & Academy, program kształcenia dzieci i młodzieży z zakresu sztucznej inteligencji. Ma on inicjować projekty edukacyjne budujące cyfrową świadomość i kompetencje wśród uczniów oraz ich nauczycieli. W ramach programu sfinansowane zostaną zajęcia dodatkowe w 1500 szkołach i przedszkolach. Pozwolą uczniom rozwijać swoje umiejętności, poszerzać zakres zainteresowania nowymi technologiami, a także aktywizować kadrę nauczycielską do rozwoju swoich kompetencji.

Rolą banku w programie będzie stworzenie uczestnikom możliwości wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności poprzez udział w konkursach, hackathonach oraz stażach.

Utrzymanie szybkiego wzrostu gospodarczego wymaga zbudowania trwałej i długoterminowej przewagi konkurencyjnej opartej o produktywność, dostępność wykształconych kadr oraz szerokie zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii - w szczególności w obszarach analityki danych oraz sztucznej inteligencji. Edukacja w tym zakresie to kluczowy element rozwoju cyfrowego społeczeństwa oraz przewagi konkurencyjnej gospodarki, które aktywnie chcemy wspierać – powiedział Prezes Banku Pekao Michał Krupiński podczas uroczystego podpisania umowy partnerskiej na Światowym Forum Ekonomicznym  w szwajcarskim Davos.

Drugi obszar rozpoczętej współpracy Banku Pekao i Synerise to inicjatywy mające wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w wykorzystaniu szansy, jaką daje cyfryzacja oraz zaawansowane rozwiązania dotyczące analityki danych. Innowacyjne wykorzystanie możliwości Platformy Synerise pozwoli na udostępnienie przedsiębiorcom narzędzi, dostępnych dotychczas głównie dla większych firm.

Podczas wydarzenia firmę Synerise reprezentował Prezes Jarosław Królewski, a Microsoft -Prezydent Microsoft na region EMEA Michael Van Der Bell.

- Wspólnie z naszymi partnerami chcemy tworzyć i popularyzować innowacyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pomagające im w cyfrowym rozwoju. Budujemy również najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie analityki danych oraz sztucznej inteligencji, które dzięki bardzo dobrej znajomości potrzeb klientów przez Bank Pekao oraz bogatemu doświadczeniu w zakresie kreowania nowych usług, pozwalają tworzyć wspólnie unikalny w świecie finansów model oferty cyfrowej – powiedział Jarosław Królewski.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741