Komunikat prasowy

26.02.2019

Bank Pekao SA: zysk netto znacząco powyżej prognoz przy dwucyfrowej rentowności i najszybszym od 10 lat wzroście dochodów detalicznych

Zeszły rok był dla Banku Pekao jednym z najbardziej dynamicznych w historii. Pekao otworzył rekordową liczbę nowych rachunków, w tempie dwucyfrowym zwiększył kluczowe wolumeny kredytowe i zanotował  jeden z najlepszych wyników finansowych.

  • Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 749.2 milionów złotych w porównaniu z 648.2 milionami złotych osiągniętych w czwartym kwartale 2017[1]. Zanotowany wynik jest powyżej najwyższych prognoz analityków
  • Zgodnie z założeniami, zysk netto w całym 2018 roku wzrósł dwucyfrowo (11%) do 2,29 miliarda złotych w stosunku do powtarzalnego[2] zysku za 2017 rok
  • Ambicją Banku Pekao jest osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki wzrostu w kluczowych produktach i segmentach oraz dochodach komercyjnych w 2019 roku
  • Dochody z działalności detalicznej banku odnotowały najszybszy wzrost od 10 lat
  • Wskaźnik ROE wyniósł 10.2 procent r/r, najwyżej od 2014 roku

- To pierwszy pełny rok realizacji nowej strategii, który przyniósł historycznie wysoką dynamikę wzrostów. Rekordy wynikowe i nagrody, które zebraliśmy pokazują, że rynek może mieć pełne zaufanie, że zrealizujemy najbardziej ambitne cele strategii – powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. – Przed nami nowe wyzwania: transformacja banku w każdym segmencie działalności w celu dalszej poprawy efektywności sprzedażowej, pogłębiania relacji z klientami oraz usprawnienia procesów i pełnej cyfryzacji.

W zeszłym roku, Bank Pekao otworzył nowy rozdział w bankowości detalicznej. Dochody z tej części biznesu zwiększyły się o 10% r/r, najszybciej od dekady, dzięki poprawie rentowności i rozwojowi akcji kredytowej. Wolumen w kluczowych produktach detalicznych wzrósł o 13% r/r, głównie za sprawą rekordowej sprzedaży hipotek. To był też przełomowy rok w zakresie akwizycji kont – liczba nowo uruchomionych rachunków bieżących wyniosła 406,000 i tym samym przekroczony został cel założony w strategii banku. Oszczędności klientów indywidualnych wzrosły 10,8% r/r, najszybciej od ponad 5 lat.

Bank zanotował także dwucyfrowe wzrosty wolumenów w kluczowych produktach korporacyjnych (+11%) oraz 8-proc. wzrost dochodów z bankowości dużych przedsiębiorstw i 15-proc. wzrost dochodów w sektorze MŚP.

Wynik odsetkowy banku w 2018 był najwyższy w historii, dodatkowo osiągnięty w warunkach rekordowo niskich stóp procentowych, co dowodzi, że realizowana strategia koncentracji na bardziej rentownych produktach przynosi znakomite rezultaty.

Dynamiczny wzrost dochodów i kontrola wydatków pozwoliły bankowi obniżyć wskaźnik C/I do 43.8% wobec 45.3% w 2017 roku (bez kosztów Programu Dobrowolnych Odejść, które wyniosły około 50 milionów złotych w zeszłym roku).

Silna ekspansja biznesowa była realizowana przy niezmiennie konserwatywnym podejściu banku do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka spadły w 2018 roku o 2 punkty bazowe do 38 pkt. procentowych i są jednymi z najniższych w sektorze bankowym.

Bank Pekao z sukcesem wdraża strategię cyfrowej transformacji. PeoPay, aplikacja bankowości mobilnej, która w zeszłym roku została rozbudowana o nowe funkcjonalności i usługi (Kantor 24/7, BLIK, ApplePay, wersja ukraińska), została uznana najlepszą innowacją na świecie w 2018 roku w kategorii Phygical Distribution & Experience. Transformacja cyfrowa to także podniesienie efektywności banku poprzez m.in. skrócenie procedury otwierania nowego rachunku oraz umożliwienie składania wniosków o pożyczki poprzez kanały zdalne. W efekcie sprzedaż pożyczek gotówkowych drogą elektroniczną wzrosła o niemal 60%, a ich udział w wolumenach wzrósł do 14% w zeszłym roku wobec 9% rok wcześniej.

Jako instytucja odpowiedzialna społecznie, Pekao wspiera inicjatywy mające na celu rozwój dobrobytu i zdrowia Polaków. Bank rozpoczął m.in. współpracę z firmą biotechnologiczną Uniwersytetu Warszawskiego Warsaw Genomics, oferującą innowacyjne metody badań genetycznych, której działania zmierzają do zwiększenia wykrywalności nowotworów i w konsekwencji skuteczności leczenia tej choroby.

 

[1]  Zysk netto za czwarty kwartał 2017 pro-forma, uwzględniający pełną konsolidację wyników spółek Pekao Investment Management S.A. i Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Raportowany zysk netto w czwartym kwartale 2017, bez przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów banku w ww. spółkach, wyniósł 1,05 miliarda złotych

 [2]   Zysk netto w  2017, bez przeszacowania poprzednio posiadanych udziałów banku w ww. spółkach

 

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Do pobrania

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER