Komunikat prasowy

07.03.2019

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bank Pekao S.A. partnerami strategicznymi

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Banku Pekao S.A. podpisali porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość i rozwój innowacji, a także współpracy środowiska naukowego z biznesem.

Celem partnerstwa jest wsparcie merytorycznej, strategicznej oraz technologicznej współpracy pomiędzy instytucjami. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów banku oraz kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego pozwoli na efektywne wsparcie działań innowacyjnych, budowę unikalnych konceptów naukowo-biznesowych, a także dodatkowych możliwości edukacyjnych  i rozwojowych dla studentów.

Obszarami szczególnego zainteresowania partnerów są nowoczesne technologie, w tym zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, analityka danych, technologie komputerowe i techniki obliczeń wielkoskalowych, a także rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli obu instytucji –  prorektor ds. rozwoju, prof. UW dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk oraz dra Marka Lusztyna, wiceprezesa zarządu Banku Pekao. A pierwszą wspólną inicjatywą Banku Pekao oraz UW był maraton programowania - hackathon Banku Pekao. Odbył się on w weekend 22-24 lutego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a jego uczestnicy pracowali nad innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi wykorzystania danych z terminali płatniczych.

W planach są kolejne inicjatywy Banku i UW. Możliwa będzie na przykład realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz zasobów banku. Porozumienie zakłada także współpracę przy organizacji konferencji, debat i warsztatów adresowanych zarówno do społeczności akademickiej, pracowników banku, jak i szerszego odbiorcy.

- Jesteśmy przekonani, że kluczowymi działaniami pozwalającymi uwolnić potencjał gospodarczy jest edukacja w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, a także zaawansowanych technik cyfrowych i analitycznych. Wierzymy, że współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, a więc współdziałanie świata nauki i biznesu, którą rozpoczęliśmy wspólnym hackathonem stworzy wyjątkową przestrzeń dla rozwoju innowacji - powiedział Bartosz Zborowski, dyrektor departamentu innowacji i płatności Pekao.

- Inkubator UW działa na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego już od blisko dwóch lat. W tym czasie udało nam się zbudować społeczność liczącą kilka tysięcy osób. Do grona naszych partnerów strategicznych – z którymi będziemy działać na rzecz tej społeczności dołącza dzisiaj jedna z największych i najbardziej zaawansowanych instytucji finansowych w naszym kraju. Dzięki naszej współpracy możliwy będzie rozwój oferty Inkubatora UW w nowych kierunkach – powiedział Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW.

W ramach współpracy partnerzy planują wykorzystanie swoich doświadczeń, kompetencji i zasobów, w celu doskonalenia programów wspierających kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, finansów oraz szeroko rozumianej edukacji zawodowej, które Inkubator UW oferuje społeczności akademickiej.

Powyższe cele będą realizowane poprzez współpracę przy organizacji akademii, warsztatów, czy wykładów, jak również realizację programów stażowych dla studentów i pracowników naukowych oraz organizację konkursów i wizyt studyjnych. W planach jest również utworzenie programów wspomagających rozwój inicjatyw biznesowych podejmowanych przez środowisko akademickie.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Inkubator UW

Powstał, by w społeczności akademickiej rozwijać postawy przedsiębiorcze. Przedsiębiorczość na Uniwersytecie Warszawskim rozumiana jest szeroko -  jako „umiejętność przetwarzania pomysłu na działanie, które przynosi wartość innym ludziom”. Inkubator wspiera studentów w realizacji ich pomysłów i pomaga przygotować się do odważnego wejścia na rynek pracy – z poczuciem sprawczości i wartości własnego potencjału.

Inkubator UW działa na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z oferty Inkubatora UW – która jest całkowicie bezpłatna – mogą korzystać studenci wszystkich stopni studiów, doktoranci, absolwenci do dwóch lat po ukończeniu studiów oraz pracownicy obu uczelni.

Inkubator UW działa w pięciu lokalizacjach: dwie z nich znajdują się na uniwersyteckim kampusie na warszawskiej Ochocie, dwie kolejne na terenie kampusu głównego  – przy Małym Dziedzińcu,
w budynku Samorządu Studentów UW oraz w budynku Wydziału Neofilologii UW. W piątej, zlokalizowanej w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, funkcjonują przestrzenie do pracy coworkingowej. Do dyspozycji studentów oddane są laboratoria – nowoczesna warsztatownia, pracownia elektroniczna, stolarnia oraz centrum projektowania i druku 3D. Są też trzy strefy coworkingowe, strefa biurowa dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych oraz różnej wielkości sale konferencyjne oddane do dyspozycji studentów oraz organizacji studenckich i kół naukowych. Zajęcia i warsztaty prowadzone przez Inkubator UW są realizowane zarówno w formie zajęć ogólnouniwersyteckich, za które studenci otrzymują punkty zaliczeniowe ECTS w ramach odbywanych studiów, jak również w formie ogólnodostępnych zajęć w bloku SkillsBox. To oferta ponad 70. różnego rodzaju warsztatów i szkoleń, na które uczestnicy mogą zapisywać się każdego miesiąca, w trakcie trwania roku akademickiego.

Inkubator działa od blisko dwóch lat. W tym czasie z warsztatów i programów – które zamknęły się liczbą ponad 1500 godzin nauki - z oferty Inkubatora skorzystało ponad 3300 uczestników. Mieli oni okazję zgłosić łącznie kilkaset pomysłów – takich, które mogą przekształcić się w działalność gospodarczą, jak i tych o charakterze społecznym.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc