Komunikat prasowy

14.03.2019

Bank Pekao S.A. udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych, wprowadzająca nowe regulacje, które określają zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych  (tzw. third party providers - TPP) w zakresie otwartej bankowości.

W ramach otwartej bankowości dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego lokalnego regulatora będą mogli w imieniu klienta i za jego uprzednią zgodą otrzymać dostęp do rachunku płatniczego, w celu zainicjowania płatności (PIS), uzyskania informacji o rachunku (AIS) oraz potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym (CAF).

Zgodnie z PSD2 uprawnione podmioty mogą świadczyć wymienione usługi  za pośrednictwem przygotowanego przez Bank Pekao specjalnego interfejsu API dostępnego na stronie https://developer.pekao.com.pl/sandbox/  

Prezentowany interfejs jest zgodny ze standardem PolishAPI wersja 2.1.1 opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc