Komunikat prasowy

29.04.2019

Bank Pekao w pomaganiu mierzy wysoko

Festiwal Wolontariatu Banku Pekao to autentyczna chęć pomocy, zaangażowania oraz podarowania potrzebującym czasu i energii. Blisko 1200 wolontariuszy banku każdego roku angażuje się w projekty edukacyjne, imprezy dla dzieci, warsztaty, zbiórki finansowe i wsparcie dla zwierząt. Tegoroczny Festiwal odbył się 25 kwietnia 2019 r. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie i zgromadził wielu wyjątkowych gości.

Jak wiele jest potrzeb i instytucji czekających na różnorodną pomoc, tak wiele jest sposobów i możliwości jej niesienia. Wspierać potrzebujących można bezpośrednio lub wykorzystując posiadane umiejętności, pasje, wiedzę merytoryczną czy doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej.

W ramach Festiwalu Wolontariatu pracownicy Banku Pekao uczestniczą w inspirujących spotkaniach z innymi wolontariuszami oraz osobami, które potrafią zaangażować innych w pomaganie na wielką skalę. W tegorocznej edycji tego wyjątkowego wydarzenia udział wzięli goście specjalni: Artur Jóźwik - Dyrektor Fundacji KARTA, Bogumiła Raulin - podróżniczka, alpinistka i ambasadorka Fundacji DKMS oraz Rafał Szałajko, który podzielił się osobistą historią o sile bezinteresownego pomagania.

W trakcie wydarzenia pracownicy Banku Pekao mieli możliwość, dowiedzieć się o tym czym jest wolontariat z pasją i tradycją i poznać bliżej działalność każdej z organizacji partnerskich. Dla uczestników Festiwalu zaplanowano również warsztaty poświęcone pracy wolontariuszy i doskonaleniu umiejętności w tym zakresie.

- Wrażliwość na potrzeby innych to siła uczestniczek i uczestników warsztatów w ramach Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Bank Pekao. Z roku na rok coraz więcej pracowników angażuje się w nasz program wolontariacki. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wydarzeniu jeszcze więcej osób włączy się w pomoc potrzebującym, a zdobyta wiedza pozwoli na wdrażanie kolejnych ciekawych projektów – powiedział Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao.

Program Wolontariatu w Banku Pekao to szereg zaplanowanych, długotrwałych działań, realizowanych na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy, m.in.: wsparcie dzieci i młodzieży, pomoc świetlicom, prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach, warsztaty o bankowości dla seniorów, prowadzenie rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w trakcie akcji Fundacji DKMS, pomoc zwierzętom czy zbiórka darów. Następnym krokiem po Festiwalu Wolontariatu będą inicjatywy przeprowadzone wspólnie z organizacjami zaproszonymi do współpracy przy aktywnym udziale pracowników banku.

Program Wolontariatu wpisuje się w realizowaną przez Banku Pekao strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która zakłada kompleksowe i długofalowe działania realizowane na rzecz społeczeństwa, rynku i środowiska.

W ramach Programu Wolontariatu Bank współpracuje z ogólnopolskimi organizacjami dobroczynnymi niosącymi pomoc m.in. dzieciom i młodzieży, osobom starszym oraz zwierzętom. Są to: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja DKMS, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz Warszawski Instytut Bankowości (program BAKCYL).

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając prawie 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER