Komunikat prasowy

12.06.2019

Bank Pekao S.A. udostępnił środowisko produkcyjne PSD2

Wejście w życie unijnej dyrektywy PSD2 spowodowało, że uprawnione podmioty za zgodą klientów mogą otrzymać dostęp do rachunków płatniczych oraz kart kredytowych, inicjować płatności na tych rachunkach oraz potwierdzać dostępność środków. Bank Pekao S.A. udostępnił dziś produkcyjną wersję bezpiecznego interfejsu API, który to umożliwia.

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych, wprowadzająca nowe regulacje, które określają zasady współpracy banków oraz dostawców usług płatniczych  (tzw. third party providers - TPP) w zakresie otwartej bankowości. Dostawcy usług płatniczych, którzy wcześniej otrzymali zgodę regulatora mogą w imieniu i wyłącznie za zgodą klienta świadczyć niektóre usługi.

W szczególności mowa o: 1) zainicjowaniu płatności - dzięki której klient będzie mógł wysłać przelewy z rachunków prowadzonych w różnych bankach; 2) uzyskaniu informacji o rachunku - czyli możliwość dostępu do swoich rachunków płatniczych poprzez aplikacje innych podmiotów oraz 3) potwierdzaniu dostępności środków na rachunku płatniczym - bank będzie mógł potwierdzić wskazanej przez klienta firmie, czy na wybranym koncie znajduje się wystarczająca kwota na wykonanie płatności (bez podawania konkretnej kwoty).

Jeśli klient chce skorzystać z nowych usług musi wydać zgodę na ich świadczenie przez wskazanego dostawcę. Zgoda taka wyrażana jest w aplikacji dostawcy, a jej potwierdzenie odbywa się poprzez przekierowanie klienta do bankowości elektronicznej w celu autoryzacji zgody.. Dane rachunków klientów zostaną udostępnione wyłącznie w przypadku, gdy klient udzielił wcześniej zgody upoważnionej firmie. Udzieloną wcześniej zgodę klient może odwołać w firmie,  w której jej udzielił.

Zgodnie z PSD2 uprawnione podmioty mogą świadczyć wymienione usługi  za pośrednictwem przygotowanego przez Bank Pekao S.A. specjalnego interfejsu API dostępnego na stronie https://developer.pekao.com.pl/api/   

Prezentowany interfejs jest zgodny ze standardem PolishAPI wersja 2.1.1 opracowanym przez Związek Banków Polskich celem implementacji dyrektywy PSD2 na terenie Polski.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER