KOMUNIKAT PRASOWY

12.11.2019

Pion MŚP w Banku Pekao S.A. w III kw. 2019: o połowę wyższa liczba nowych klientów i ponad 30-proc. wzrost nowych kredytów

Trzeci kwartał dla segmentu małych i średnich firm w Banku Pekao był wyjątkowo dobry pod względem akwizycji nowych klientów. Bank pozyskał ich w trzecim kwartale 2019 o 48 proc. więcej niż trzecim kwartale rok wcześniej. Wartość nowego finansowania dla klientów Pionu MŚP sięgnęła 2,8 mld zł i była o 31 proc. wyższa niż rok wcześniej. Bank Pekao chce bardziej wspierać zieloną energię.

Skuteczność w akwizycji nowych klientów to zasługa konsekwentnej realizacji strategii wzrostu w segmencie MŚP, dużej dostępności dedykowanych centrów biznesowych MŚP w całej Polsce, szkoleń i eksperckiej wiedzy naszych pracowników – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Wartość kredytów dla małych i średnich firm udzielona przez Pekao na koniec września 2019 r. wyniosła 5,3 mld zł i była wyższa o 0,5 mld zł niż rok wcześniej, dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży wszystkich produktów kredytowych – kredytów +29 proc. r/r, leasingu +21 proc. i dwukrotnemu wzrostowi sprzedaży faktoringu. Wartość nowego finansowania dla klientów Pionu MŚP sięgnęła 2,8 mld zł.

Pion małych i średnich przedsiębiorstw rozwijał także współpracę z klientami w zakresie obsługi transakcji pochodnych FX i IR. Dla transakcji zabezpieczających ryzyko kursu walutowego, wzrost wolumenu w III kw. 2019 wyniósł ponad 150 proc. wobec III kw. 2018. W przypadku transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej klientów sektora MŚP w III kwartale 2019, wolumen transakcji wzrósł ponadtrzykrotnie wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Finansowanie we współpracy z międzynarodowymi instytucjami

Pekao umiejętnie wykorzystuje w finansowaniu małych i średnich firm współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Rozwoju Rady Europy czy inne rozwiązania bazujące na wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej.

W październiku Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank – CEB) umowę kredytową o wartości 100 mln euro na finansowanie – w formie leasingu na konkurencyjnych warunkach – inwestycji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

 Otwarta platforma finansowania

Pozyskiwaniu nowych klientów z segmentu MŚP sprzyjał dalszy rozwój służącej do przetwarzania i zarządzania fakturami Otwartej Platformy Finansowania (OPF). Dzięki uruchomionej wiosną tego roku OPF, klient Pekao może otrzymać limity finansowania, które rozdziela pomiędzy podwykonawców czy dostawców. W efekcie ci ostatni otrzymują szybsze i tańsze finansowanie.

Rozwój OPF polega na dopasowaniu do potrzeb klientów, automatyzacji współpracy pomiędzy bankiem, wystawcami faktur i odbiorcami, a także skróceniu i usprawnieniu rozliczeń.

Tylko w trzecim kwartale funkcjonalność „onboardingu”, umożliwiająca wysyłanie ofert finansowania i obsługi wierzytelności do firm, które dotychczas nie współpracowały z Pekao, a które są dostawcami klientów - dała bankowi 30 nowych klientów z segmentu MŚP.

Więcej wsparcia dla zielonej energii

Pekao dostrzega rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii i potencjał ekonomiczny rozwoju branż takich jak fotowoltaika czy energetyka wiatrowa. Dlatego, jego zaangażowanie w energetykę niekonwencjonalną rośnie. Zmniejsza się natomiast w przypadku tradycyjnej produkcji prądu, gdzie realizowane projekty nastawione są głównie na zmniejszenie emisyjności.

Inicjatywy wspierające zieloną energię w znacznym stopniu dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw. Wiosną Pekao i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę na linię finansową dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Środki w wysokości 150 mln zł oferowane - dzięki EBI - na preferencyjnych warunkach, mają pomóc w finansowaniu projektów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej.

W minionym kwartale bank wprowadził do oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw kredyt PrzEKOrzystny na inwestycje w OZE. Kredyt na finansowanie paneli fotowoltaicznych, zabezpieczony jest bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax, dzięki czemu klienci otrzymują preferencyjną stawkę kredytu, a przez pierwsze trzy lata spłaty kredytu również zwrot odsetek w wysokości 5 proc. kwoty kredytu.

Bank planuje kolejne przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741