KOMUNIKAT PRASOWY

27.02.2020

Bank Pekao S.A. w 2019 roku: Rok rekordów komercyjnych, wzrostu efektywności i odpowiedzialnego zarządzania

Miniony rok pokazał konsekwencję i skuteczność w realizacji strategii banku i jego odporność na ryzyka systemowe. W oparciu o trzy filary – wzrost i efektywność, innowacyjność i troskę o klienta oraz odpowiedzialny biznes – Pekao osiągnęło największą sumę bilansową w historii, przekraczając 200 mld zł. Dochodowość banku rosła dwucyfrowo we wszystkich segmentach działalności biznesowej, dzięki największej do tej pory akwizycji nowych klientów. Dzięki transformacji cyfrowej, bank osiągnął najlepszą w sektorze poprawę efektywności operacyjnej, utrzymując wiodącą pozycję w zakresie zarządzania ryzykiem.

Wzrost i efektywność

  • Skonsolidowany zysk netto Pekao S.A. w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r (w ujęciu porównywalnym) i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł. Miniony rok przyniósł bardzo dobre rezultaty działalności komercyjnej. Bankowość detaliczna, MŚP i korporacyjna odnotowały dwucyfrową, najwyższą od dekady dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych +12 proc.
  • Aktywa Grupy osiągnęły rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8 proc. wzrostem portfela kredytów
  • Pekao utrzymał pozycję lidera w zakresie efektywności kosztowej w 2019 r. Bank obniżył powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu 41 proc. na koniec roku, będąc na dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego 40 proc. w 2020 r.

Innowacyjność i troska o klienta

  • Pekao jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość zakładania konta na selfie. Liczba użytkowników bankowości mobilnej nieustannie rośnie. Na koniec 2019 r. bank miał ich 1,7 mln, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 r.
  • Bank odnotował rekordową sprzedaż kont osobistych na poziomie 455 tys., czyli 12 proc. wyższą niż rok wcześniej

Odpowiedzialny biznes

  • Odpowiedzialne podejście do bankowości, w którym klient i jego dobro są najważniejsze, przekłada się także na pozytywnie na wyniki banku, jak i jego odporność na ryzyka i obciążenia sektorowe. Bank utrzymuje czołową pozycję w sektorze w zakresie kosztów zarządzania ryzykiem – wskaźnik ten na koniec 2019 r. osiągnął poziom 43 pb.

 – Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost innowacyjności – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość zakładania konta na selfie, a aplikacja mobilna PeoPay jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Takie podejście doceniają również nasi klienci – w minionym roku mieliśmy rekordową akwizycję nowych klientów – powiedział Marek Lusztyn, prezes Pekao. Otwieramy nową dekadę w historii Banku Pekao z aktywami po raz pierwszy przekraczającymi 200 mld zł, a nasze wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Jesteśmy liderem efektywności kosztowej i utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem.

Suma bilansowa po raz pierwszy powyżej 200 mld zł

Dzięki efektywnej działalności komercyjnej w 2019 roku znacznie zwiększyła się skala operacji banku i w efekcie suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 200 mld zł. Dynamicznie rozwijała się baza zarówno oszczędności, zwłaszcza detalicznych, jak i kredytów, w szczególności w bankowości detalicznej i kredytów hipotecznych. Wzrost finansowania działalności klientów przekroczył 8 proc. r/r, a wzrost zobowiązań wobec klientów wyniósł 5,4 proc. r/r, w tym depozytów detalicznych o blisko 9 proc.

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wzrósł rok do roku o 9,5 proc. do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2,9 proc. do 2,53 mld zł, głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowym, działalności kartowej oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi.

Lider w zarządzaniu ryzykiem i silna baza kapitałowa

Ekspansja banku odbywa się przy zachowaniu ostrożnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka w  2019 r. wyniosły 43 pb, zgodnie z szacunkami zarządu.

Bank Pekao S.A. utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15 proc. Relacja kredytów netto do depozytów  wyniosła na koniec 2019 roku 91 proc. Depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły w 2019 roku o 9 proc., więcej niż wynosiła dynamika rynkowa. Jako jeden z najbardziej odpornych na zawirowania banków w Europie Pekao zapewnia szczególne bezpieczeństwo oszczędności klientów (Pekao wśród liderów stress-testów EBA).

Dynamika kosztów operacyjnych nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację.

Klienci doceniają nowe rozwiązania   

Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby nowo otwartych kont dla klientów indywidualnych. W całym Bank Pekao otworzył ich aż 455 tys., czyli 12 proc. więcej niż rok wcześniej i 65 proc. więcej niż w 2017 roku. W tym roku celem dla Pekao jest otwarcie 0,5 mln nowych rachunków.

Bank umacnia wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. W 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13 – 17 lat była o 60 proc. wyższa w porównaniu do 2018 roku, a wzrost liczby pozyskanych klientów do 26 roku życia wyniósł 26 proc. r/r.

Otwarcie banku na młodych i mobilnych klientów przekłada się na stały wzrost liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec zeszłego roku było ich prawie 1,7 miliona o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 roku. Przynosi również efekty widoczne w sprzedaży produktów banku. Nawet 20 procent nowych kont zakładanych jest z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a 40 procent pożyczek gotówkowych jest sprzedawana online lub przez aplikację mobilną PeoPay.

W minionym roku bank zaproponował klientom szereg ciekawych rozwiązań. Wdrożył nowy serwis transakcyjny Pekao24 oparty o rozwiązania omnichannel czy dodatkowe funkcje w aplikacji PeoPay (m.in. przelewy na telefon BLIK, Google Asystent, Garmin Pay, FitBit Pay i autoryzację mobilną).

 Odpowiedzialny biznes to również dbałość o kwestie środowiskowe

Pekao jest bankiem odpowiedzialnym społecznie, przywiązującym wysoką wagę  do zrównoważonego rozwoju i inicjatyw przyjaznych środowisku naturalnemu.

Bank wspiera transformację energetyczną. W 2019 r. przeznaczył ponad 1,2 mld zł na finansowanie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Finansował m.in. budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce – Potęgowo na Pomorzu, a niedawno rozpoczął akcję „Zadbaj o dobry klimat”, czyli nową ofertę Pożyczki Ekspresowej na cele ekologiczne, a dla klientów z obszaru MŚP wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych.

Wewnątrz organizacji, Pekao systematycznie termomodernizuje swoje budynki i zakłada na nich instalacje fotowoltaiczne. Upraszcza także procedury wewnętrzne, co pozwala na znaczne oszczędności w zakresie materiałów oraz rozwija ekologiczny wolontariat – sadzenie drzew oraz czyszczenie lasów i parków. Dba również o równouprawnienie i brak dyskryminacji w środowisku pracy. Za te działania został wyróżniony włączeniem do globalnego indeksu Bloomberg Gender-Equality jako jedyna firma w Polsce i jedna z nielicznych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ponad 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 25 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741