KOMUNIKAT PRASOWY

28.04.2020

Tarcza Finansowa PFR w Banku Pekao już wkrótce

Klienci biznesowi Banku Pekao będą mogli za pomocą bankowości internetowej składać wnioski o subwencję finansową w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kilku dni.

Klienci banku reprezentujący firmy z segmentu mikro oraz MŚP będą mogli wypełnić wniosek o subwencję z programu Tarcza Finansowa PFR w Pekao24 oraz PekaoBiznes24. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do poprzedniego miesiąca bądź analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

– Wprowadzenie Tarczy Finansowej PFR pomoże naszym klientom w utrzymaniu płynności i wesprze ich w sytuacji kryzysu, z którym się mierzymy. Wnioskowanie o subwencję finansową jest dla klienta łatwe i wygodne - wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej Pekao24 lub PekaoBiznes24 i wypełnić formularz. Bank po otrzymaniu informacji zwrotnej z PFR o przyznaniu subwencji, niezwłocznie poinformuje klienta i uzna jego rachunek kwotą subwencji – wskazuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., odpowiedzialna za Pion MŚP.

Kwota udzielonej subwencji jest zależna od poziomu spadku przychodów ze sprzedaży oraz - w przypadku mikrofirm - od liczby zatrudnionych osób. Właściciel najmniejszego przedsiębiorstwa w zależności od spadku obrotów gospodarczych może otrzymać na jednego pracownika maksymalną subwencję w kwocie 12 tys. zł, 24 tys. zł lub 36 tys. zł. Kwota subwencji dla małych i średnich firm jest również zależna od poziomu spadku obrotów gospodarczych i w zależności od tego spadku przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. wartości przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy 2019.

– Pekao ma ogromny potencjał, żeby wesprzeć swoich klientów w jak najbardziej łagodnym przejściu przez kryzys - wprowadzamy w banku możliwość wnioskowania o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, podpisaliśmy umowę z BGK na podwyższone gwarancje kredytowe dla mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. Objęliśmy także obligacje BGK w wysokości 3 mld zł wyemitowane na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejne działania są w toku i będziemy o nich na bieżąco informować – dodaje Magdalena Zmitrowicz.

Co ważne, otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja może zostać umorzona do wysokości 75 proc. na koniec 12 miesiąca kalendarzowego. Mikrofirma będzie mogła zachować odpowiedni procent subwencji w zależności od tego, czy kontynuuje działalność w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia, a także od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw dochodzi jeszcze kolejny warunek – poziom poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży. 25 proc. udzielonej subwencji jest kwotą zwrotną, którą firma będzie spłacać po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy o udzielenie subwencji w 24-miesięcznych, nieoprocentowanych ratach.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program o wartości blisko 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Do mikrofirm i największych przedsiębiorstw trafi po 25 mld zł, a do małych i średnich - 50 mld zł. Największe biznesy mogą składać wnioski bezpośrednio poprzez stronę internetową Polskiego Funduszu Rozwoju. 

– Tarcza Antykryzysowa premiera Mateusza Morawieckiego jest dobrą propozycją, która ostatecznie uchroni polską gospodarkę przed najpoważniejszymi skutkami pandemii. Naszym zadaniem jako banku jest ochrona swoich klientów i minimalizowanie ryzyka kredytowego, stąd udział w programach pomocowych w obecnej sytuacji jest dla nas priorytetem. Nasza współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a także całym sektorem publicznym, wpływa pozytywnie nie tylko na gospodarkę jako całość, ale także na pojedyncze podmioty, w tym na naszych klientów, którym pomagamy uchronić się przed ewentualnymi problemami związanymi z brakiem płynności finansowej – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Więcej informacji na temat Tarczy na stronie: https://www.pekao.com.pl/tarcza-PFR

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych
i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741