KOMUNIKAT PRASOWY

29.04.2020

Bank Pekao S.A. zaczyna przyjmować wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR

Od środy 29 kwietnia od godziny 18.00 klienci Banku Pekao mogą składać wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Bank przygotował dla klientów filmy instruktażowe, w jaki sposób wypełnić wnioski w Pekao24 oraz PekaoBiznes24. Na stronie internetowej znajduje się także kalkulator subwencji, obliczający maksymalną kwotę, o którą może ubiegać się mikro, mała oraz średnia firma.

Klienci banku reprezentujący mikro, małe i średnie firmy mogą wypełnić wniosek o subwencję z programu w Pekao24 oraz PekaoBiznes24. Program Polskiego Funduszu Rozwoju ma na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

Pekao, aby pomóc swoim klientom w złożeniu wniosku, przygotowało specjalną stronę internetową www.pekao.com.pl/tarcza-PFR. Zainteresowani programem będą mogli zapoznać się na niej z warunkami udzielania subwencji, najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, filmami instruktażowymi, pokazującymi, jak wypełnić wniosek w bankowościach elektronicznych Pekao24 oraz PekaoBiznes24, a także kalkulatorem subwencji.

Aby móc oszacować kwotę maksymalnej subwencji w kalkulatorze dostępnym na stronie internetowej Pekao, przedsiębiorca powinien przygotować następujące dane:

- liczbę pracowników na 31 grudnia 2019 roku (dla klientów mikro) oraz na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- obroty w 2019 roku;

- obrót w wybranym miesiącu, w którym nastąpił spadek obrotów o co najmniej 25 proc. oraz obrót w miesiącu poprzednim lub analogicznym ubiegłego roku (w zależności od wybranej opcji).

Kwota wyliczona w kalkulatorze jest wartością  przybliżoną i zostaje oszacowana na podstawie wpisanych przez klienta danych. Wiążące wyliczenia wraz z decyzją o wysokości przyznanej subwencji  Polski Fundusz Rozwoju przekaże po złożeniu wniosku.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych
i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741