Komunikat prasowy

25.02.2020

Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. po raz piąty najlepsza w Polsce według magazynu Global Finance

Magazyn Global Finance przyznał nagrody World's Best Private Banks Awards. Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. po raz kolejny została uznana za najlepszą w Polsce.

World's Best Private Banks Awards jest wyróżnieniem magazynu finansowego Global Finance, zajmującego się publikacją analiz i informacji na temat instytucji finansowych z całego świata. Nagroda The Best Private Bank przyznawane są na podstawie zebranych zgłoszeń, analiz rynkowych i ocen analityków branżowych, kadry zarządzającej oraz samych Klientów z segmentu bankowości prywatnej. Dzięki temu badaniu, Global Finance rozpoznaje banki, które są najlepiej przygotowane, aby tworzyć zindywidualizowaną ofertę i pomagać Klientom skutecznie poruszać się w świecie finansów.

Private Banking Banku Pekao S.A. oferuje klientom dostęp do szerokiej oferty inwestycyjnej, na którą składają się zarówno fundusze inwestycyjne krajowych i zagranicznych firm zarządzających aktywami, łącznie 16 podmiotów, jak również możliwość inwestowania w różne papiery wartościowe z lokalnych i zagranicznych rynków (m.in. akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane) oraz inne produkty inwestycyjne jak inwestycje dwuwalutowe czy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Klienci Private Banking Banku Pekao S.A. mogą  korzystać z profesjonalnej usługi doradztwa inwestycyjnego realizowanej przez doświadczony zespół ekspertów. W ramach usługi klienci otrzymują kompleksowe indywidualne rekomendacje inwestycyjne zawierające analizę posiadanego portfela inwestycyjnego oraz konkretne propozycje zmiany składu tego portfela wraz ze stosownym uzasadnieniem.  W ostatnim czasie usługa doradztwa inwestycyjnego została rozwinięta o nową aplikację webową. W rozwiązaniu tym zastosowano wielozadaniowy algorytm optymalizacyjny, dzięki czemu klienci otrzymują rekomendacje inwestycyjne w krótszym niż dotychczas czasie. Rekomendacje są teraz także w wyższym stopniu spersonalizowane i uwzględniają więcej kryteriów inwestycyjnych.”

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych
i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.