KOMUNIKAT PRASOWY

31.08.2020

Bank Pekao z jeszcze lepszą ofertą gwarancji COSME dla firm

Bank Pekao S.A. podpisał aneks do umowy gwarancyjnej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w ramach programu COSME. Dzięki zmianom, kredyty obrotowe udzielone do końca roku będą objęte wyższą niż wcześniej, aż 80-procentową gwarancją EFI.

Ze względu na epidemię COVID-19, przedsiębiorcy są obecnie zainteresowani przede wszystkim finansowaniem obrotowym. Już od czerwca kredyty obrotowe mogą być zabezpieczone 50-procentową gwarancją COSME, a teraz przez kilka najbliższych miesięcy oferujemy przedsiębiorcom jeszcze lepsze rozwiązanie – 80-procentowe gwarancje COSME dla kredytów obrotowych o wartości do 630 tys. zł lub 150 tys. euro – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Pekao, odpowiedzialna za Pion MŚP.

Gwarancje COSME są bezpłatne i nie wiążą się z przyznaniem pomocy publicznej. Są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystających w Banku Pekao z kredytów obrotowych, inwestycyjnych oraz leasingu. Dodatkową korzyścią dla firm są proste zasady ustanawiania gwarancji, bez konieczności przygotowania dodatkowych dokumentów, takich jak wniosek o gwarancję czy weksel. 

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741