KOMUNIKAT PRASOWY

01.09.2020

Pekao Faktoring gotowy z faktoringiem zabezpieczonym gwarancją BGK

Spółka Pekao Faktoring, lider rynku faktoringu w Polsce, podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wsparcia limitów faktoringowych gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Program wsparcia faktoringu gwarancjami jest pierwszym tego typu w Europie, a Pekao Faktoring pierwszym faktorem, który podpisał umowę z BGK i będzie go oferować.

Program wsparcia faktoringu gwarancjami BGK to krok w dobrą stronę i konkretne wsparcie udzielone przedsiębiorstwom. Jako największa spółka faktoringowa w Polsce czujemy się odpowiedzialni za wsparcie płynności przedsiębiorstw działających na krajowym rynku, szczególnie w trudnym czasie pandemii. Współpraca z BGK pozwala nam realizować tę misję – mówi Dariusz Jamroży, prezes Pekao Faktoring.

Uruchomienie programu jest istotne z punktu widzenia branży faktoringowej, zwiększając dostępność rozwiązań faktoringowych i atrakcyjność faktoringu wobec kredytu wspartego gwarancjami BGK.

Program  faktoringowy jest kolejnym elementem pakietu pomocowego na czas COVID-19, który polskim firmom oferuje BGK – państwowy bank rozwoju. Jesteśmy szczególnie dumni z jego uruchomienia, bo to rozwiązanie unikatowe na skalę Europy, a polskie firmy są pierwszymi, które mogą korzystać z tego typu programu wsparcia faktoringu. Co warte podkreślenia, to rozwiązanie obejmie wszystkie branże – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Udzielając wsparcia w postaci gwarancji, BGK współuczestniczy w ryzyku transakcji, dzięki czemu faktorzy będą mogli udzielić finansowania firmom, które bez gwarancji BGK nie miałyby możliwości skorzystania z faktoringu. Istotne jest, aby sytuacja finansowa firmy korzystającej ze wsparcia spełniała kryteria udzielenia pomocy publicznej oraz aby firma była w stanie terminowo obsługiwać umowę. Programem wsparcia objęty jest faktoring niepełny oraz faktoring odwrotny, niezależnie od specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Cieszymy się, że branża faktoringowa w Polsce pod przewodnictwem Polskiego Związku Faktorów wypracowała wraz z BGK to pionierskie rozwiązanie, pierwsze na europejskim rynku – dodaje Dariusz Jamroży.

Z programu faktoringu z gwarancją BGK można korzystać do końca bieżącego roku.

 

 

 

Pekao Faktoring Sp. z o.o. to spółka faktoringowa z Grupy Banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741