KOMUNIKAT PRASOWY

17.09.2020

Pekao Leasing pozyskało kolejny kredyt od BGK na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił dla Pekao Leasing nowy kredyt na kwotę 350 mln zł. To trzecia już tego rodzaju umowa między Pekao Leasing a BGK. Łączna wartość finansowania przyznanego Pekao Leasing przekroczyła 1 mld zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

 – Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego możliwa była dzięki naszej bliskiej współpracy i wzajemnemu zaufaniu. To już kolejna w ostatnim czasie inicjatywa realizowana przez Grupę Pekao wspólnie z BGK, dzięki której zapewniamy wymierne wsparcie polskim przedsiębiorcom. Jest to szczególnie ważne w tych trudnych czasach – powiedział Tomasz Styczyński, wiceprezes nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz przewodniczący rady nadzorczej Pekao Leasing.

Małe i średnie przedsiębiorstwa często borykają się z trudnościami w dostępie do zewnętrznego finansowania; w sposób szczególny dotknięte zostały dodatkowo kryzysem wywołanym światową pandemią koronawirusa. Środki pozyskane z BGK wesprą małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie im konkurencyjnych warunków leasingu. 

Transakcja z Pekao Leasing pomoże wielu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom i wpisuje się w naszą misję, którą jest rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Finansowanie, którego udzieliliśmy zwiększy dostępność nowoczesnych i oszczędnych środków transportu, m.in. ciężarówek, samochodów dostawczych i osobowych, a także maszyn i urządzeń dla segmentu MŚP. To już trzecie z kolei wsparcie finansowe BGK dla Pekao Leasing, spółki należącej do jednej z największych instytucjonalnych grup kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741