Komunikat prasowy

28.09.2020

Analizy Pekao z nową stroną internetową

Na stronie internetowej Banku Pekao uruchomiona została nowa podstrona poświęcona w całości analizom przygotowywanym przez zespół ekspertów Departamentu Analiz Makroekonomicznych kierowany przez Dr Ernesta Pytlarczyka, Głównego Ekonomistę Banku. Za jej pośrednictwem, wszyscy zainteresowani opracowaniami ekonomistów Pekao, będą mieli swobodny dostęp do najświeższych raportów, poruszających tematykę ogólnogospodarczą oraz sektorową.

- Wydajemy wiele raportów – od codziennych biuletynów po raporty specjalne. Zależało nam, aby zarówno nasze bieżące, jak i archiwalne opracowania były dostępne dla wszystkich w dowolnym momencie w jednym, zbiorczym miejscu. Stąd strona internetowa, która jest uzupełnieniem do newsletterów oraz działań w mediach społecznościowych. Chcemy, aby nasze publikacje były łatwo dostępne dla każdego, kto interesuje się gospodarką – mówi Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista Banku Pekao S.A.

Strona stworzona przez analityków Pekao została podzielona na trzy główne sekcje:

  • Komentarze i analizy makroekonomiczne, obejmujące cykliczne opracowania o tematyce makroekonomicznej, w tym Biuletyn Dzienny, Biuletyn Tygodniowy, miesięcznik Makrokompas oraz informacje sygnalne „Gospodarka pod lupą”;
  • Analizy Sektorowe, obejmujące cyklicznie aktualizowane syntetyczne opracowania kluczowych branż gospodarki, duże raporty o perspektywach poszczególnych branż, jak również przekrojowe raporty obejmujące ogół sektorów;
  • Raporty Specjalne – duże przekrojowe opracowania poświęcone ważnym tematom ogólnogospodarczym, w tym najnowsza publikacja DAM nt. wyników sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020 roku.

Strona jest dostępna pod linkiem https://www.pekao.com.pl/analizy-makroekonomiczne lub na stronie https://www.pekao.com.pl/ w stopce „Komunikacja”, pod hasłem „Analizy Ekonomiczne”. Departament Analiz Ekonomicznych prowadzi także profil na Twitterze pod nazwą Analizy Pekao (@Pekao_Analizy).

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Kamila Nowak
Bankowość dla firm

tel. : +48 513 180 896