KOMUNIKAT PRASOWY

20.10.2020

Bank Pekao z pożyczkami płynnościowymi POIR dla województwa zachodniopomorskiego

19 października 2020 r. Bank Pekao S.A. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której będzie udzielał pożyczek płynnościowych dla firm z sektora MŚP z woj. zachodniopomorskiego, mających na celu ograniczanie negatywnych skutków spowodowanych epidemią COVID-19.

Pożyczka ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorców w utrzymaniu płynności i finansować ich bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub wydatki inwestycyjne (częściowo). Do takich wydatków zaliczają się m.in.:

  • wynagrodzenia pracowników oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy;
  • zobowiązania publiczno-prawne przedsiębiorcy;
  • zobowiązania handlowe, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.;
  • zatowarowanie, półprodukty itp.;
  • bieżące raty (termin spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania niniejszej pożyczki): kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Budżet programu wynosi 30 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0%, nie są pobierane opłaty ani prowizje. Pożyczka może finansować do 100% wydatków przedsiębiorcy. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące od momentu jej uruchomienia. Maksymalna karencja w spłacie rat pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Obligatoryjnym zabezpieczeniem dla pożyczek jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco. O dodatkowym zabezpieczeniu dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł decyduje bank.

Nabór wniosków o pożyczki w ramach umowy rozpocznie się 23 października 2020 r. o godz. 9.00 i zakończy 27 października 2020 r. o godz. 17.00. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywać się za pośrednictwem dedykowanej skrzynki pocztowej, której adres e-mail zostanie podany na stronie internetowej:

https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/bankowosc-elektroniczna/pozyczki-plynnosciowe-poir-zachodniopomorskie.html

Link będzie aktywny od godz. 9.00 w dniu uruchomienia przyjmowania wniosków (23 października). Do czasu rozpoczęcia naboru strona pozostaje nieaktywna. Ocena wniosków będzie prowadzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Z regulaminem naboru, wnioskiem o pożyczkę oraz załącznikami można zapoznać się już teraz pod adresem:

https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy/bankowosc-elektroniczna/pozyczki-plynnosciowe-poir.html 

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741