KOMUNIKAT PRASOWY

14.01.2021

Wnioskowanie o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 2.0 od 15 stycznia dostępne w Banku Pekao S.A.

Klienci Banku Pekao S.A., w tym byłego Idea Banku, od północy z czwartku 14 na piątek 15 stycznia będą mogli wnioskować o subwencję z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Celem programu jest pomoc finansowa dla firm z branż zmuszonych do ograniczenia lub zawieszenia działalności w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19. Łączna wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm wynosi 13 miliardów zł. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24, PekaoBiznes24 oraz Idea Cloud.

Pomoc w ramach programu zostanie udzielona firmom szczególnie poszkodowanym w związku z epidemią COVID-19, operującym w 45 wybranych branżach wg klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Zaliczają się do nich m.in. działalność gastronomiczna, kulturalna, sportowa, hotelarska, pośrednictwo turystyczne czy sprzedaż na straganach i targowiskach. Co ważne, z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0.

– Przedłużający się lockdown sprawia, że przedsiębiorcy potrzebują środków na utrzymanie swojego biznesu, w szczególności z branż, których działalność została mocno ograniczona bądź zawieszona. Często to już nie jest kwestia lepszego bądź gorszego prosperowania, a przetrwania firmy. Kolejna odsłona Tarczy Finansowej PFR wesprze stabilność finansową najbardziej poszkodowanych firm, pozwoli zachować miejsca pracy i pomoże doczekać do momentu odmrożenia gospodarki. Jako bank dołożymy wszelkich starań, aby pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dotarła do jak najszerszego grona klientów, którzy mogą skorzystać z tego wsparcia – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Zarządu Banku nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Z programu będą mogły skorzystać firmy, które wykażą spadek obrotów o min. 30 proc., porównując okres od kwietnia do grudnia 2020 roku lub od października do grudnia 2020 roku z analogicznym okresem roku 2019. Subwencja z Tarczy Finansowej PFR 2.0, przy spełnieniu określonych warunków, będzie mogła zostać umorzona w całości.

Mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników z obrotem lub sumą bilansową za 2019 rok w wysokości do 2 mln euro, mogą otrzymać subwencję finansową do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (do 36 tys. zł na pracownika). Dla mikroprzedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna łączna kwota finansowania z obu tarcz na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł.

W przypadku firm z sektora MŚP zatrudniających od 1 do 249 pracowników z obrotem za 2019 rok niższym bądź równym kwocie 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro, subwencja może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (do 72 tys. na pracownika).  Dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, łączna maksymalna kwota finansowania z obu tarcz na jednego pracownika nie może być wyższa niż 144 tys. zł.

Bank będzie przyjmować wnioski przedsiębiorców za pomocą bankowości elektronicznych Pekao24, PekaoBiznes24 oraz Idea Cloud. Wniosek, oparty na oświadczeniach przedsiębiorcy, zostanie zweryfikowany przez PFR. Firmy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu złożenia wniosku lub otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

W Banku Pekao S.A. w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 subwencję uzyskało ponad 32 tysiące firm. Łączna kwota, która została przelana na ich konta to aż 7,4 mld zł.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741