KOMUNIKAT PRASOWY

22.03.2021

Druga odsłona Kredytu Energooszczędnego Banku Pekao dla firm z regionu kujawsko-pomorskiego

Współpraca Banku Pekao S.A., Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ponownie może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej regionu. Wszystko dzięki drugiej odsłonie Kredytu Energooszczędnego umożliwiającego preferencyjne finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii i ciepła w mikro, małych i średnich firmach. W marcu 2021 r. warunki finansowania oferowane w ramach Kredytu Energooszczędnego zostały zmodyfikowane tak, aby ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z tego instrumentu.

Analitycy zgodnie twierdzą, że w nadchodzących latach ceny surowców energetycznych na rynkach światowych będą rosnąć, co w połączeniu ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 przełoży się na dalszy wzrost kosztów zakupu energii. Prognozy te powinny zatem stanowić silny impuls dla przedsiębiorców do poszukiwania sposobów na obniżenie rachunków za prąd i ciepło.

Wdrożenie w firmie rozwiązań umożliwiających bardziej racjonalne wykorzystanie energii i ciepła związane jest z nakładami, czasami bardzo dużej wysokości. Dlatego planując ich poniesienie warto korzystać z instrumentów finansowych oferujących preferencyjne warunki, a pochodzących ze środków unijnych, np. w postaci Kredytu Energooszczędnego oferowanego przez Bank Pekao firmom z segmentu mikro i MŚP.

– Kredyt Energooszczędny pozwala m.in. na sfinansowanie wymiany maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne, a zatem na inwestycje o charakterze odtworzeniowym, które są wyłączone z finansowania w ramach klasycznych dotacji unijnych. Z jego pomocą można sfinansować również przebudowę linii produkcyjnych, budowę lub przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, a także zrealizować wiele innych projektów, dzięki którym mikro, małe i średnie firmy zwiększą swoją efektywność energetyczną. O atrakcyjności Kredytu Energooszczędnego świadczy również jego koszt, który może być znacząco niższy od poziomu rynkowego, co wynika z faktu, że jest to instrument finansowy zasilany środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – podkreśla Jakub Fulara, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao S.A.

- Pieniądze na inwestycje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii to ważna część naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Samorząd województwa przeznaczył w jego ramach na ten cel 250 milionów złotych. To szansa dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców na ograniczenie kosztów w firmie, zwiększenie konkurencyjności i realny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Potencjał zmian w tym obszarze widoczny jest zwłaszcza w przypadku mikro, małych i średnich firm. Jestem przekonany, że tego typu wsparcie w formie pożyczek na zwiększenie efektywności energetycznej spotka się z dużym zainteresowaniem – dodaje Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Jednym z najważniejszych priorytetów w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Banku Unii Europejskiej jest wspieranie inicjatyw zmierzających do ochrony klimatu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Przyjęta w 2020 roku Mapa Drogowa EBI jako Banku Klimatu stawia ambitny cel wzrostu udziału finansowania „zielonych” projektów do wysokości co najmniej 50% całej działalności kredytowej banku do końca 2025 roku. Nawiązana współpraca z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Bankiem Pekao S.A. doskonale wpisuje się w ten szczytny cel. Nie bez znaczenia są również wymierne korzyści ekonomiczne dla tych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego, które zdecydują się skorzystać z oferty finansowania energooszczędnych inwestycji – podkreśla Goetz von Thadden, Dyrektor Wydziału Instrumentów Finansowych w Departamencie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej w EBI.

Kredyt Energooszczędny to instrument finansowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Instrument ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji na rzecz wzrostu efektywności energetycznej w MŚP.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741