KOMUNIKAT PRASOWY

04.08.2021

Wyniki Banku Pekao powyżej poziomu sprzed pandemii – wsparte przez dynamiczny wzrost sprzedaży i ożywienie gospodarcze

W pierwszej połowie 2021 roku zysk netto Banku Pekao był o blisko 60 proc. wyższy niż w pandemicznym pierwszym półroczu 2020 r. oraz przekroczył  poziom z okresu przed pojawieniem się wirusa – i to pomimo niższych stóp procentowych. Na taki rezultat złożyło się wyraźne ożywienie gospodarcze, dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz dla firm, a także dalsza optymalizacja działalności i niższe koszty ryzyka. Wiodący na rynku profil ryzyka i silna pozycja kapitałowa pozwolą  na wypłacenie w tym roku najwyższej dywidendy w sektorze bankowym. Sprawiły także, że Bank Pekao znalazł się na drugim miejscu w Europie pod względem odporności na skrajne warunki makro, zgodnie z opublikowanymi przez Europejski Urząd Nadzoru wynikami europejskich testów warunków skrajnych.

– Wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość. Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności banku. Już zdołaliśmy wrócić do poziomu zysku netto sprzed pandemii znacząco zwiększając sprzedaż we wszystkich kluczowych segmentach, jednocześnie utrzymując ryzyko kredytowe oraz koszty operacyjne pod kontrolą. Można powiedzieć, że już dziś, pomimo pandemii, zrobiliśmy kolejny krok w realizacji naszej strategii w zakresie wzrostu, efektywności i cyfryzacji. Mimo stałych inwestycji w rozwój, nasza silna pozycja kapitałowa i płynnościowa pozwala nam na wypłatę dywidendy na bardzo dobrym poziomie – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A. – Warta podkreślenia jest również nasza czołowa pozycja w europejskich stress testach, potwierdzająca zasadność ostrożnościowego podejścia do ryzyka i konserwatywnej polityki kredytowej, które sprawdziły się w trudnym okresie pandemii.

WZROST zysków i sprzedaży na fali ożywienia gospodarczego

 • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszej połowie 2021 r. wyniósł 850 mln zł wobec 546 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 56 proc. Zysk był również wyższy od odnotowanego przed pandemią w pierwszym półroczu 2019 r. wyniku 824 mln zł.
 • Wyraźne wzrosty sprzedaży widać było właściwie w każdym segmencie działalności Pekao. Co istotne, nowa sprzedaż przyspieszała i w II kwartale była o kilkadziesiąt procent wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach roku jeśli chodzi o kredyty hipoteczne (wzrost kw. do kw. o 46 proc.), pożyczki gotówkowe (22 proc.) oraz kredyty dla MŚP (31 proc.).
 • W samym II kwartale 2021 r. zysk netto zamknął się kwotą 605 mln zł wobec 246 mln zł oraz 359 mln zł, odpowiednio kwartał i rok wcześniej.
 • Wyróżniał się wynik z opłat i prowizji, który w II kwartale był o blisko jedną piątą wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 9 proc. wyższy niż w I kwartale 2021 r.

EFEKTYWNOŚĆ będzie rosła dzięki kontynuacji transformacji operacyjnej i cyfrowej

 • Wskaźnik ROE w II kwartale 2021 r. znalazł się na poziomie około 9 proc., przybliżając bank do założonej w strategii wartości.
 • Działania nastawione na wzrost efektywności kosztowej skutkowały wzrostem aktywów na jednego zatrudnionego o 6 proc., jeśli porównamy II kwartał 2021 r. do II kwartału 2020 r.
 • Strategiczny cel Banku Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc. W drugim kwartale 2021 r. znalazł się on na poziomie 45 proc., a więc 2 punkty procentowe niższym niż w przedpandemicznym okresie dwa lata wcześniej.

 KLIENCI coraz częściej korzystają z wygody bankowości cyfrowej

 • Klienci Pekao coraz chętniej sięgają do kanałów zdalnych. To z kwartału na kwartał przekłada się na coraz większą liczbę osób korzystających z mobilnej aplikacji PeoPay czy sprzedaż pożyczek gotówkowych przez internet lub aplikację.
 • Liczba osób aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao ponownie wzrosła osiągając na koniec czerwca 2,2 miliona wobec 1,8 miliona rok wcześniej. Już zdecydowanie ponad połowa (55 proc.) pożyczek konsumenckich sprzedawana jest przez internet.
 • W zanadrzu Bank Pekao ma kolejną odsłonę aplikacji PeoPay, jeszcze lepiej dostosowaną do potrzeb klientów, zawierającą m.in. narzędzia inwestycyjne.
 • Wartość portfela kredytowego dla firm z obszaru MŚP urosła w II kwartale w ujęciu rok do roku o 22 proc. A w przypadku klientów obszaru MID wzrost wyniósł 11 proc.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

 • W 2020 r. bank, kierując się ostrożnościowym podejściem, utworzył znaczące rezerwy związane z COVID-19. Odpowiedzialna i konsekwentna polityka kredytowa oraz widoczne oznaki poprawy otoczenia makro pozwoliły na obniżenie kosztów ryzyka do poziomu sprzed pandemii. W II kwartale wyniosły one 45 punktów bazowych.
 • W czerwcu Bank Pekao ogłosił Strategię ESG, w której kompleksowo podchodzi do kwestii środowiska naturalnego, społecznego zaangażowania i ładu korporacyjnego poprzez m.in. zwiększenie zaangażowania w finansowanie projektów zrównoważonych, wsparcie transformacji energetycznej, zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz dbałość o równouprawnienie pracowników.
 • Strategia ESG przekłada się na konkretne działania, jak chociażby organizacja tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy emisji zielonych lub zrównoważonych obligacji o wartości
  ponad 5 mld zł dla naszych klientów czy pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji przez samorząd dla Łodzi (w lipcu br.).

EUROPEJSKIE TESTY WARUNKÓW SKRAJNYCH

Konsekwentna i odpowiedzialna polityka kredytowa Banku Pekao, ostrożnościowe podejście do ryzyka i bardzo mocna pozycja kapitałowa przełożyły się na znakomity wynik w testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). Bank Pekao zajął drugie miejsce pod względem odporności w grupie 50 poddanych testom banków w Europie. W poprzedniej edycji tych testów (2018) bank zajmował trzecią pozycję, co potwierdza konsekwencję i wyjątkową powtarzalność osiąganych wyników.

 DYWIDENDA

Bank Pekao przeznaczy na dywidendę 842,5 mln zł, czyli prawie 75 proc. zysku netto banku za 2020 r., co daje 3,21 złotego na jedną akcję. Będzie to najwyższa nominalnie dywidenda w krajowym sektorze bankowym. Pekao wyjątkowo nie wypłaciło dywidendy za 2019 r. ze względu na decyzję regulatora związaną z pandemią. Jednak planuje regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, pozostając bankiem o wysokiej stopie dywidendy. W strategii do 2024 roku bank zakłada wypłaty na poziomie 50-75 proc. zysku.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest wiceliderem zestawienia najbardziej odpornych banków wśród 50 banków w Europie, które wzięły udział w testach warunków skrajnych EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741