KOMUNIKAT PRASOWY

04.11.2021

Wyniki Banku Pekao kontynuują dynamiczne odbicie – zysk netto o 70 proc. wyższy niż przed rokiem, rosną wszystkie kluczowe segmenty działalności

Trzeci kwartał 2021 roku przyniósł kontynuację dynamicznego odbicia wyników finansowych Banku Pekao, skonsolidowany zysk netto był o 70 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok  wcześniej, co było zasługą wzrostów we wszystkich strategicznych segmentach działalności banku, w tym wolumenów i sprzedaży kredytów dla wszystkich grup klientów, a także obniżki kosztów operacyjnych. Pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytowy w CHF koszty ryzyka pozostały na niskim poziomie.

– Trzeci kwartał był czasem kontynuacji gospodarczego ożywienia po pandemii, a my potrafiliśmy przekuć to odreagowanie na dobre wyniki naszego banku. Wróciły już one na dobre do poziomów sprzed pandemii. Co ważne aktywność naszych klientów rośnie nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem, ale i poprzednim kwartałem, mamy duży popyt na kredyty, zwłaszcza wśród małych i średnich firm i klientów indywidualnych. Za wzrost rentowności banku odpowiada też nasza ciągła praca nad efektywnością i niższe koszty operacyjne. Dzięki tym działaniom powtarzalne ROE w trzecim kwartale wyniosło ponad 9 proc., a to w środowisku wyższych stóp procentowych powoduje, że spodziewamy się szybszego niż zakładaliśmy w strategii osiągnięcia dwucyfrowego poziomu tego wskaźnika – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

WZROST zysków skokowy, sprzedaż nowych kredytów o kilkadziesiąt procent wyższa

 • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 631 mln zł wobec 371 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 70 proc. Narastająco po 9 miesiącach 2021 roku zysk netto zamknął się kwotą 1,481 mld zł, czyli był 62 proc. wyższy niż za okres styczeń-wrzesień rok wcześniej oraz znalazł się na takim samym poziomie jak przed pandemią: w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku.
 • Wzrost wyników w III kw. bazował na wszystkich kluczowych segmentach działalności Banku Pekao. Wolumen kredytów w segmencie przedsiębiorstw zwiększył się w III kw. 2021 rok do roku o blisko jedną piątą, ale urósł też o 9 proc. w porównaniu z II kw. Nowa sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych (łącznie gotówkowych i hipotecznych) wzrosła w okresie lipiec-wrzesień 2021 w porównaniu z ubiegłym rokiem aż o 61 proc., a nowa sprzedaż kredytów dla MŚP o 40 proc.
 • Wynik z opłat i prowizji ponownie się poprawił i w III kwartale był o prawie 5 proc. lepszy niż w poprzednich trzech miesiącach, a w porównaniu z analogicznym okresem 2020 urósł o 18 proc. Wynik odsetkowy zwiększył się odpowiednio o 4 i 15 proc.

EFEKTYWNOŚĆ jednym z priorytetów, koszty wyraźnie w dół

 • Powtarzalny wskaźnik ROE przekroczył w III kwartale 2021 r. poziom 9 proc. W strategii Bank Pekao zakłada 10-proc. ROE w 2024 roku.
 • Koszty operacyjne w III kw. były o ponad 4 proc. niższe niż kwartał wcześniej.
 • Strategiczny cel Banku Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc. W trzecim kwartale 2021 r. znalazł się on na poziomie 43,4 proc. w porównaniu do 45,4 proc. kwartał wcześniej.

 KLIENCI z dostępem do nowych cyfrowych usług

 • Bank Pekao utrzymuje wysokie tempo wzrostu w sprzedaży produktów i rozwoju funkcjonalności kanałów bankowości cyfrowej.
 • Klienci mogą już korzystać z kolejnej wersji aplikacji mobilnej PeoPay, zawierającej narzędzia inwestycyjne i sukcesywnie poszerzanej o kolejne usługi dodane, takie jak płatności za bilety komunikacji miejskiej, parkingi czy zakupy ratalne online.
 • Zaowocowało to kolejnym kwartałem wzrostu aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec września było ich 2,3 miliona wobec 1,9 miliona rok wcześniej. W przypadku pożyczek konsumenckich, przez internet zostało sprzedanych aż 62 proc. z nich w porównaniu do 53 proc. rok wcześniej.
 • Wskaźnik digitalizacji usług tylko od czasu ogłoszenia strategii Pekao wiosną 2021 urósł aż o 5 punktów procentowych do 55 proc. Wskaźnik digitalizacji to miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych. Pekao zakłada, że w 2024 roku – na koniec okresu obecnej strategii – zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

 • Poprawa otoczenia gospodarczego, zdywersyfikowane portfolio kredytowe i konsekwentnie konserwatywna i odpowiedzialna polityka kredytowa pozwoliły zamknąć kolejny kwartał z niskimi kosztami ryzyka. W III kwartale wyniosły one 41 punktów bazowych, pomimo dodatkowych rezerw ostrożnościowych na portfel kredytowy w CHF. I były na poziomie sprzed pandemii.
 • Tradycyjnie Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową. Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17,6 proc., a Tier1 15,7 proc. Bezpieczny profil płynnościowy banku odzwierciedlony jest relacją kredytów netto do depozytów na poziomie 81 proc. i LCR w wysokości 247 proc.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741