KOMUNIKAT PRASOWY

22.12.2021

Bank Pekao organizuje kolejną emisję zielonych obligacji – 400 mln zł trafi na utylizację odpadów w Łodzi

Bank Pekao S.A. podpisał umowę programu emisji zielonych obligacji ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o. Wartość programu to 400 mln zł, które sfinansują stworzenie Łódzkiego Centrum Recyklingu, czyli zespołu instalacji do przetwarzania miejskich odpadów komunalnych. To pierwszy w Polsce program emisji zielonych obligacji w branży gospodarki odpadami.

Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się stan gospodarki odpadami na terenie aglomeracji łódzkiej. Nowe instalacje umożliwią wydzielenie 11 frakcji materiałowych, co pozwoli na osiągnięcie wskaźników recyklingu wymaganych przez przepisy europejskie (wzrost z 12 tys. ton odpadów przekazanych do recyklingu w 2020 r. do 52 tys. ton w 2025 r.).

W ramach podpisanego programu Bank Pekao będzie pełnił funkcję agenta programu, agenta emisji, agenta kalkulacyjnego, agenta zabezpieczeń oraz agenta dokumentacyjnego.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać naszych klientów w realizacji zielonych projektów, które w walny sposób przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego i możliwości jego zachowania w dobrej kondycji. Dbając o dobro przyszłych pokoleń, konsekwentnie realizujemy przyjętą przez nas strategię ESG, w którą doskonale wpisuje się ta inwestycja – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Łódzkie MPO prowadzi obecnie proces weryfikacji planowanych emisji pod kątem uzyskania statusu obligacji zielonych. Niedawno Łódź uzyskała potwierdzenie spełnienia kryteriów green bond framework dla obligacji, których emisję organizował Bank Pekao. Chodzi o lipcową umowę z miastem Łódź na emisję obligacji na kwotę 418 mln zł, z której 50 mln zł to zielone obligacje. Była to pierwsza w Polsce emisja zielonych obligacji przez samorząd. Środki z niej trafią na finansowanie projektów związanych z niskoemisyjnym transportem miejskim oraz oczyszczaniem ścieków.

Zielony charakter projektu realizowanego przez łódzkie MPO pozwoli na zaangażowanie się inwestorów poszukujących tego rodzaju inwestycji, które są coraz bardziej pożądane przez rynek w Polsce i na świecie, co w istotnie pozytywny sposób wpływa na możliwy do uzyskania przez klienta koszt finansowania.

W strategii ESG do 2024 Bank Pekao zakłada jeszcze większe zaangażowanie w transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska. Bank planuje, że w latach 2021-2024 zorganizuje finansowanie dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł. Na tę liczbę złoży się co najmniej 8 mld zł nowego finansowania projektów zrównoważonych obejmujących projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku w kwocie co najmniej 22 mld zł.

Bank Pekao jest liderem finansowania projektów sektora publicznego. W ciągu ostatnich 11 lat łączna wartość podpisanych przez Pekao umów finansowania największych infrastrukturalnych projektów komunalnych przekroczyła 44 mld zł.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy