KOMUNIKAT PRASOWY

04.01.2022

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy złożysz w Banku Pekao

Klienci Pekao S.A. uprawnieni do otrzymania środków z rządowego programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy mogą od 4 stycznia 2022 r. składać wnioski o to świadczenie za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 i aplikacji PeoPay.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jego operatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz bankowość elektroniczną banku, którego jesteśmy klientem.

Pekao S.A  znajduje się w gronie banków, które jako pierwsze umożliwiły składanie za ich pośrednictwem wniosków o wsparcie z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jego klienci mogą wnioskować o przysługujące im środki zarówno w serwisie internetowym Pekao24, jak i aplikacji PeoPay.

– Ambicją Banku Pekao jest towarzyszenie klientom nie tylko w codziennym bankowaniu, ale także wspieranie ich podczas załatwiania spraw urzędowych, dlatego mają oni możliwość za pośrednictwem elektronicznych systemów naszego banku m.in. założenia Profilu Zaufanego, składania wniosków „500+”, „Dobry start”, a teraz także o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Podobnie, jak wcześniej inne formularze, wniosek o środki z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego stworzyliśmy w sposób, który umożliwia jego intuicyjne, a przez to bardzo szybkie wypełnienie podkreśla Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji
i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao S.A.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które przysługuje bez względu na dochód, a rodzice sami mogą zdecydować, w jakiej formie będą je pobierać – może to być wypłata 1000 zł przez 12 miesięcy lub 500 zł przez 24 miesiące. Łącznie mogą otrzymać 12 tysięcy złotych. W przypadku pociechy starszej niż 12-miesięcznej rodzice otrzymają świadczenie proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia. Rodzice samotnie wychowujący dzieci również otrzymają 12 tys. złotych z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy