KOMUNIKAT PRASOWY

05.01.2022

Bank Pekao i Politechnika Rzeszowska kontynuują współpracę

Pekao S.A. oraz Politechnika Rzeszowska zawarły umowę, na mocy której bank będzie wspierał Samorząd Studencki tej jednej z największych i najstarszych uczelni wyższych na Podkarpaciu w organizacji wydarzeń kulturalnych w bieżącym roku akademickim.

Podpisana umowa stanowi kolejny element współpracy, która od wielu lat łączy Bank Pekao i Politechnikę Rzeszowską. Pekao S.A. co roku uczestniczy m.in. w ślubowaniu studentów pierwszego roku oraz szkoleniu dotyczącym ich praw, a z myślą o starszych rocznikach organizuje wykłady dotyczące bankowości. Angażuje się również na rzecz „Szkolenia Młodych Samorządowców”.

Bank wspiera także takie akcje, jak: „Pokój dla Żaka”, „Adapciak” i „Studenckie Mikołajki”. Jest jednym ze sponsorów Juwenaliów organizowanych przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej. Współpracuje ponadto z Akademickim Radiem Centrum. Od maja 2018 r. w budynku L Politechniki Rzeszowskiej funkcjonuje placówka Pekao S.A., obsługująca zarówno studentów, pracowników oraz partnerów biznesowych uczelni, jak i mieszkańców Rzeszowa i okolic.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli: rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik,  prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej Kamil Chohura, dyrektor w Banku Pekao S.A. odpowiedzialna za obszar Rzeszowa Kinga Kielar, dyrektor Oddziału Banku Pekao S.A. w Rzeszowie Paweł Bukowski i inspektor z Oddziału Banku Pekao S.A. w Rzeszowie Florentyna Pasternak.

Dla naszego Regionu było to niezwykle ważne, aby wesprzeć działania podejmowane przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej w bieżącym roku akademickim. Sądzimy, że podpisana umowa przyczyni się jeszcze bardziej do zacieśnienia współpracy z Politechniką Rzeszowską, a jej głównymi beneficjentami będą studenci PRz – powiedział Paweł Bukowski, Dyrektor Oddziału Banku Pekao S.A. w Rzeszowie.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik podkreślił, że współpraca z otoczeniem jest niezwykle ważnym elementem działalności uczelni. – Podpisana umowa gwarantuje najlepsze wsparcie dla studentów. Uczelnia dzięki współpracy z Bankiem Pekao S.A. staje się też bardziej prostudencka. Bank od wielu lat wspiera inicjatywy Samorządu Studenckiego. Rozwijamy także współpracę w zakresie dydaktyki. Studenci będą mogli odbywać praktyki i staże w Pekao S.A. i dzięki temu zdobyć nowe kompetencje i zadbać o swoją przyszłość – podsumował rektor prof. Piotr Koszelnik.

Bank Pekao S.A. od lat wspiera środowisko akademickie, biorąc m.in. udział w wielu inicjatywach organizowanych przez samorządy studenckie i uczelnie, a także realizuje przedsięwzięcia skierowane do studentów. Co roku zaprasza ich także do udziału w Akademii Żubra – programie letnich praktyk oraz w programie stażowym Banking Champions, umożliwiając im zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Działania Pekao S.A. są bardzo cenione przez środowisko studenckie. Bank Pekao już po raz piąty został doceniony przez Parlament Studentów RP, który w tym roku przyznał mu nagrodę za wsparcie inicjatyw studenckich. Wcześniej Bank był wyróżniany za współpracę ze środowiskiem studenckim, ofertę dla studentów – Konto Przekorzystne dla młodych z aplikacją PeoPay i Kartą Rewolucyjną, a także został uznany za Instytucję Przyjazną Młodym.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741