KOMUNIKAT PRASOWY

19.05.2022

Bank Pekao uruchamia możliwość składania wniosków o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy

Od dzisiaj obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ za pomocą serwisu internetowego Pekao24 oraz przez aplikację PeoPay. Możliwość ta będzie dostępna dla obywateli Ukrainy posiadających polski numer identyfikacyjny PESEL, konto w Banku Pekao i dotyczyć będzie dzieci, które przybyły do Polski po 23 lutego 2022 r.

Bank Pekao S.A. chcąc umożliwić obywatelom Ukrainy sprawniejsze funkcjonowanie
w Polsce, wprowadził możliwość aplikowania o świadczenie wychowawcze 500+ przy pomocy bankowości internetowej i mobilnej. Rozwiązanie to dotyczy zarówno obywateli Ukrainy i ich małżonków , którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, jak również tych osób, które mieszkały w Polsce przed 24 lutego 2022 r. Warunkiem jest, żeby dziecko przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.

Bank Pekao od początku wybuchu wojny w Ukrainie wspiera uchodźców oraz osoby szukające bezpiecznego schronienia w naszym kraju. Obowiązująca oferta - skierowana do Ukraińców obecnie mieszkających w Polsce - zawiera szereg udogodnień i ułatwień, które mają pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Obywatele Ukrainy mogą otworzyć w Banku Pekao jedno z dwóch kont: Przekorzystne lub Pomocne. Konto Przekorzystne to uniwersalny, wielofunkcyjny rachunek, który odpowiada na potrzeby szerokiego grona użytkowników. Bank uprościł maksymalnie procedurę jego otwarcia dla obywateli Ukrainy – wystarczy jeden dokument identyfikujący np. paszport. Konto Pomocne to propozycja banku dla tych osób, które nie posiadają dokumentów potrzebnych do założenia konta Przekorzystnego, a więc paszportu międzynarodowego czy dowodu osobistego ID Cards. Przy jego zakładaniu procedura jest jeszcze prostsza – akceptowane są również dokumenty inne niż paszport, w tym m.in. paszport wewnętrzny – grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, potwierdzenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel.

Oba konta pozwalają na sprawną realizację potrzeb finansowych – wpływów z otrzymanych świadczeń pomocowych, dokonywanie bieżących płatności kartami lub przez bankowość elektroniczną. Ważne jest, że za ich prowadzenie Bank Pekao nie pobiera opłat. Bank zniósł - dla obywateli Ukrainy - zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. Posiadając konto Przekorzystne istnieje także dodatkowa możliwość posiadania subkonta w 4 różnych walutach (USD, EUR, CHF, GBP) i wymiana walut po korzystnych kursach. Bank nie pobiera również prowizji/marży za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące składnia wniosków o dofinansowanie 500+ i kont Przekorzystnego oraz Pomocnego, są dostępne na stronie banku w wersji ukraińskojęzycznej. Już od dłuższego czasu w tym języku dostępne są także: Aplikacja mobilna PeoPay,  bankowość internetowa Pekao24, a także obsługa na infolinii banku pod numerem +48 22 591 22 20.

– W obliczu wojny, która toczy się w Ukrainie chcemy pomagać jej obywatelom w każdym możliwym wymiarze. Dlatego teraz wspólnie z ZUS uruchamiamy możliwość aplikowania o świadczenie 500+ przy pomocy bankowej aplikacji PeoPay i bankowości internetowej Pekao24. Jest to rozwiązanie, które ułatwi mieszkańcom Ukrainy realizowanie spraw administracyjnych w naszym kraju – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao S.A.

Więcej informacji o możliwości składania wniosków o 500+ poprzez bankowość internetową i mobilną Banku Pekao jest dostępnych na stronie: https://www.pekao.com.pl/o-banku/stopka/500-dla-obywateli-Ukrainy-UA.html. Opis oferty kont Przekorzystnego i Pomocnego są umieszczone na stronie www.pekao.com.pl/przekorzystne/ua/

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy