KOMUNIKAT PRASOWY

01.08.2022

7 proc. w skali roku na Koncie Oszczędnościowym w Banku Pekao

Bank Pekao S.A. ponownie uatrakcyjnia ofertę depozytową dla klientów indywidualnych i wprowadza promocję 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym obowiązującą przez 6 miesięcy od otwarcia konta. Będzie to jedna z najwyższych stawek oprocentowania na kontach oszczędnościowych na rynku z najdłuższym okresem naliczania tak wysokiego oprocentowania.

Bank Pekao przygotował jeszcze lepszą ofertę depozytową. Od dzisiaj z promocji 7 proc. w skali roku przez 6 miesięcy do 400 tys. zł na koncie oszczędnościowym mogą skorzystać nowi klienci banku. Do oferty można przystąpić do 16.10.2022 r. 

- Z dostępnych raportów NBP wynika, że saldo środków na rachunkach bieżących prowadzonych w złotych dla klientów indywidualnych obniżyło się od początku roku o ponad 80 mld zł, czyli o prawie 12 proc. Jednym z powodów takiego spadku jest poszukiwanie przez klientów możliwości lokowania bieżących środków na bardziej atrakcyjny procent, który dostępny jest na rynku głównie na lokatach terminowych. Wdrażając nową promocję 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym, chcemy pokazać, że w Pekao mamy bardzo  atrakcyjną  ofertę  z bieżącym dostępem do swoich oszczędności. To oznacza, że u nas klienci mogą wypłacać środki w dowolnym momencie bez utraty naliczonych odsetek oraz, co rzadko spotykane na rynku, bez opłat za przelewy z kont oszczędnościowych przez aplikację mobilną PeoPay. Po prostu warto oszczędzać z Pekao - podkreśla Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.

Bank Pekao pamięta także o najmłodszych klientach i również od dzisiaj dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, dostępna jest oferta 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym „Mój Skarb”. Promocyjne oprocentowanie naliczane będzie do salda 3 tys. zł przez okres 6 miesięcy od otwarcia rachunku. Oferta  jest dostępna do 16.10.2022 r. 

Klienci, którzy preferują oszczędzanie na lokatach terminowych mogą w aplikacji PeoPay otworzyć  Lokatę z Żubrem  z oprocentowaniem 6 proc. w skali roku do kwoty 30 tys. zł na 6 miesięcy. Oferta ta jest dostępna do 30.09.2022 r. dla wszystkich klientów banku na nowe i dotychczasowe środki.

Poniżej przedstawiamy szczegóły nowych ofert.

 Produkt

Oprocentowanie

 Promocja na koncie oszczędnościowym:

 - do 100 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym lub

 - do 400 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Premium

 Konto na warunkach promocyjnych jest dostępne dla nowych klientów.

 Konto można założyć w oddziałach, serwisie Pekao24 oraz aplikacji

 PeoPay.

7 proc. w skali roku

na 6 miesięcy

 

 Promocja na koncie oszczędnościowym „Mój Skarb”

 do 3 tys. zł.

 Rachunek na warunkach promocyjnych jest dostępny dla dzieci w wieku

 do 18 lat.

 Rachunek można założyć w  oddziałach, serwisie Pekao24 oraz aplikacji

 PeoPay

7 proc. w skali roku

na 6 miesięcy

 Lokata Promocyjna „Lokata z Żubrem”

 min. kwota 1 tys. zł – maks. 30 tys. zł.

 Klient może założyć jedną lokatę. Lokatę można założyć z nowych

 i dotychczasowych środków w aplikacji PeoPay.

6 proc. w skali roku

 na 6 miesięcy

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy