Ruszył program wspierający działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Powrót Powrót
ESG
5.06.2023

Fundacja Banku Pekao S.A. uruchomiła program skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), które mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizowane przez siebie projekty kulturalne. Wnioski można składać od 5 czerwca do końca sierpnia 2023 r.

Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Zgłoszenia przyjmowane będą przez najbliższe trzy miesiące wyłącznie przez formularz dostępny pod adresem: fundacja.pekao.com.pl. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonione zostaną zwycięskie projekty, które dzięki grantom będzie można zrealizować.

- Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich jest Polsce bardzo potrzebna, ona buduje tę naszą polską tożsamość i dumę z  tego, że jesteśmy Polakami, że mamy swoją kulturę, swoją historię i  przeszłość – powiedział Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Program skierowany jest do kół wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które złożą w formie elektronicznej projekt zgodny z celami programu wraz z kosztorysem proponowanych działań. Projekty spełniające wymagania formalne zostaną przedstawione komisji, która wybierze najlepsze z nich. Jedno koło może zgłosić tylko jeden projekt, a grant może być przyznany w maksymalnej kwocie 7,5 tys. zł.

Program wpisuje się w działania statusowe Fundacji Banku Pekao S.A., która wspiera przedsięwzięcia związane z oświatą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu i ochrony środowiska oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.

- Koła Gospodyń Wiejskich pełnią bardzo istotną funkcję: integrują lokalną społeczność, dbają o podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji, rozwijają kulturę ludową. Jako fundacja bardzo doceniamy działania kół i naszym programem chcemy wesprzeć ich funkcjonowanie w szczególności w zakresie działań kulturalnych - podkreśla Rafał Utracki, prezes zarządu Fundacji Banku Pekao S.A.

Fundacja została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 r. Od 2019 r. poprzez program „Jesteśmy blisko” wspiera w Banku Pekao S.A. wolontariat pracowniczy. Dzięki temu granty z fundacji trafiają do społeczności lokalnych, a realizowane projekty dotyczą m.in.: edukacji, ekologii, kultury, wsparcia seniorów czy pomocy dla uchodźców.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 293 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Załączniki do Informacji

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów.