Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich – nabór wniosków trwa

Powrót Powrót
ESG
13.07.2023

Fundacja Banku Pekao S.A. przyjmuje wnioski w programie skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatywy, mogą one otrzymać wsparcie finansowe na projekty z zakresu kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności, a termin składania dokumentów trwa do końca sierpnia 2023 r.

Program jest skierowany do kół figurujących w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt należy złożyć w formie elektronicznej wraz z kosztorysem proponowanych działań, a jego cel musi być zgodny z założeniami programu. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonione zostaną zwycięskie projekty, które otrzymają dotację w wysokości do 7,5 tys. zł. Warto zaznaczyć, że każde koło może zgłosić tylko jeden projekt. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: fundacja.pekao.com.pl.

- Program cieszy się sporym zainteresowaniem Kół Gospodyń Wiejskich, reprezentujących niemal wszystkie regiony Polski. Komisja na ten moment oceniła pozytywnie prawie 30 proc. ze zgłoszonych projektów. Zwycięskie wnioski dotyczyły m.in. zakupu strojów ludowych i sprzętu niezbędnego do organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów rękodzielniczych oraz kulinarnych z zakresu tradycyjnych potraw regionalnych, jak również organizacji wyjazdów kulturalnych dla mieszkańców – mówi Rafał Utracki, prezes Fundacji Banku Pekao S.A. 

Program wpisuje się w działania statutowe Fundacji Banku Pekao S.A., która wspiera przedsięwzięcia związane z oświatą, wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu i ochrony środowiska oraz ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowaniem polskości, jak również rozwojem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Fundacja została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 r. Od 2019 r. poprzez program „Jesteśmy blisko” wspiera w Banku Pekao S.A. wolontariat pracowniczy. Dzięki temu granty z fundacji trafiają do społeczności lokalnych, a realizowane projekty dotyczą m.in.: edukacji, ekologii, kultury, wsparcia seniorów czy pomocy dla uchodźców.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 293 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,4 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów.