Nowa oferta kredytu hipotecznego z niską marżą

Powrót Powrót
Bankowość detaliczna
12.04.2024

Bank Pekao S.A. startuje z nową ofertą kredytu hipotecznego z niską marżą od 1,79 proc. na zakup i/lub remont mieszkania lub domu, konsolidację lub refinansowanie. Okres kredytowania może zostać wydłużony nawet do 35 lat, z finansowaniem do 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego.

Bank Pekao S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy planują zakup, wykupienie lub przekształcenie nieruchomości mieszkalnej, przygotował nową ofertę kredytu hipotecznego. Klienci składający wnioski o kredyt hipoteczny mogą skorzystać z promocyjnych  warunków cenowych obowiązujących do 31 maja 2024 r., w tym m.in. z:

  • marży już od 1,79 proc.
  • prowizji od 0 proc.,
  • oprocentowania zmiennego lub okresowo stałego przez 5 lat.

Nowa oferta pozwala na obniżenie miesięcznych rat kredytu w polskich złotych, gdyż bank proponuje niską marżę już od 1,79 proc. przy oprocentowaniu zmiennym lub okresowo stałym (po okresie obowiązywania okresowej stałej stopy procentowej przez 5 lat) dla kredytów powyżej 500 tys. zł. oraz nawet 0 proc. prowizji w zależności od wybranego wariantu rozwiązania.

Kredytem można sfinansować do 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego, a jego spłatę można rozłożyć nawet do 35 lat, dzięki czemu rata kredytu będzie możliwie jak najniższa.

Cieszymy się, że naszym klientom – zarówno obecnym, jak i nowym – możemy zaoferować kolejną, atrakcyjną ofertę kredytu hipotecznego. Dzięki niskiej marży i zerowej prowizji, kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej jest bardziej dostępny i pozwala na realizację potrzeb oraz planów mieszkaniowych. To już kolejny produkt w ofercie Pekao pozwalający na obniżenie miesięcznych rat kredytowych dzięki atrakcyjnym warunkom naszej oferty oraz możliwości rozłożenia spłaty na długi okres kredytowania nawet do 35 lat mówi Piotr Gołąb, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A.

Oferowanym kredytem hipotecznym i budowlano–hipotecznym przez Bank Pekao S.A.  można sfinansować:

  • zakup mieszkania lub domu gotowego lub budowanego przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową,
  • wybudowanie domu jednorodzinnego lub letniskowego,
  • remont, modernizację kupionego domu lub mieszkania,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego z przeprowadzeniem remontu,
  • przekształcenie nieruchomości na cele mieszkaniowe,
  • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku wraz z przeprowadzeniem prac remontowych.

Bank może sfinansować do 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego lub 100 proc. z kredytem z gwarancją BGK niezależnie od rodzaju nieruchomości mieszkalnej. Może to być lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Bank oferuje także karencję na start obowiązywania kredytu, co oznacza możliwość spłaty pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej nawet do 3 miesięcy od podpisania umowy o kredyt hipoteczny. W razie potrzeby możliwe będzie także zawieszenie spłat rat kapitałowo – odsetkowych nawet na 6 miesięcy, dostępne raz na 5 lat i 2 razy w okresie spłaty kredytu.

W ofercie banku jest również dostępny Rodzinny kredyt mieszkaniowy, który dzięki gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego może zostać uzyskany bez wkładu własnego. Gwarancja BGK może wynieść do 20 proc. wydatków, maksymalnie do 100 000 zł. Okres kredytowania może zostać wyliczony między 15 a 30 lat. Dodatkowo jeśli w trakcie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy się powiększy o kolejne dziecko, kredytobiorca otrzyma 20 tysięcy zł spłaty rodzinnej. Po narodzinach trzeciego i czwartego dziecka, gdy kredytowanie nadal trwa, przysługują kolejne spłaty rodzinne w wysokości 60 tysięcy zł za każdego noworodka. Należy mieć jednak na uwadze, że spłata rodzinna nie może przekroczyć kwoty kredytu pozostającego do zapłaty. Kredyt może być udzielony do 31 grudnia 2030 r.

Bank posiada także ofertę na zakup lub remont nieruchomości z rozwiązaniami ekologicznymi i z preferencyjną marżą. Kredytowana nieruchomość z rynku pierwotnego lub wtórnego musi być wyposażona w kolektory słoneczne, panele lub ogniwa fotowoltaiczne bądź pompy ciepła. Przy czym bank nie wymaga od klienta zaawansowanych rozwiązań ekologicznych. Oferta jest dostępna do 31 maja 2024 r.

Więcej informacji na temat kredytu hipotecznego z niską marżą oraz pozostałych propozycji dostępnych jest na stronach:

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/wlasne-mieszkanie-lub-dom/kredyt-hipoteczny.html

Własne mieszkanie lub dom (kredyt hipoteczny) - Bank Pekao S.A.

Dla osób planujących zakup nieruchomości przygotowaliśmy edukacyjny poradnik kredytowy:

Poradnik kredytowy - Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. to jedna z największych i najstarszych instytucji finansowych w Polsce, posiadająca bogate doświadczenie w dziedzinie kredytów hipotecznych. Bank od lat zapewnia kompleksowe wsparcie klientów w realizacji ich celów mieszkaniowych.

 

Dla oprocentowania zmiennego:

RRSO 8,43 %

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,43 % i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 329 154 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów tj. nieobejmująca środków kredytu przeznaczonych na koszty kredytu), kredyt zaciągnięty na 22 lata, 264 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 32,54 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 7,73% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 648,10 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 706 690,97 zł, całkowity koszt kredytu 377 536,00 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 363 474,99 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 6 469,87 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 335,62 opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego przedmiotu hipoteki) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 8 luty 2024 r., na reprezentatywnym przykładzie. 

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki ), w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane jest jako suma: stopy bazowej obliczanej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 6 miesięczny okres dla którego jest ustalana i stałej marży w wysokości 1,89%. Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M jest opracowywanego i publikowany  przez GPW Benchmark S.A.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Przedstawione informacje nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

Dla oprocentowania okresowo stałego:

RRSO 8,12%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu mieszkaniowego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,12% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 349 056 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu tj. nieobejmująca środków kredytu przeznaczonych na koszty kredytu), kredyt zaciągnięty na 22 lata i 6 miesięcy, 270 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 32,59 % całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), okresowo stałe oprocentowanie kredytu na okres 5 lat wynosi 7,15% w stosunku rocznym, po którym może być ustalone przez strony umowy na kolejny okres 5 lat w nowej wysokości, lub w przypadku braku tego ustalenia zostanie zastąpione zmienną stopą oprocentowania ustaloną jako suma: stopy bazowej obliczanej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 6 miesięczny okres dla którego jest ustalana  i stałej marży w wysokości 1,89% (zmienna stopa oprocentowania na dzień 8 lutego 2024 r. wynosi 5,84% w stosunku rocznym, ale na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto nie niższe niż okresowo stałe oprocentowanie tj. 7,15% w stosunku rocznym), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 654,47 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 747 887,43 zł, całkowity koszt kredytu 747 887,43 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 383 576,73 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 6 861,04 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 355,92 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku bankowego 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego przedmiotu hipoteki) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 8 luty 2024 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie np. spółdzielczym  własnościowym prawie do lokalu) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki), w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższe, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane jako suma: stopy bazowej obliczanej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dziennych publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego 6 miesięczny okres dla którego jest ustalana i stałej marży w wysokości 1,89%. Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M jest opracowywany i publikowany  przez GPW Benchmark S.A.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Przedmiotowe informacje  nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 306 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie ok. 20 mld zł w ciągu dekady.

Załączniki do Informacji

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów.