KOMUNIKAT PRASOWY

09.06.2016

Fundusze Goldman Sachs Asset Management dostępne dla klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao

Od 9 czerwca klienci Bankowości Prywatnej Banku Pekao będą mogli skorzystać z oferty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Od tego momentu przez okres dwunastu miesięcy wyłącznym dystrybutorem rozwiązań GSAM w polskim modelu obsługi jest należący do Grupy Banku Pekao SA - Centralny Dom Maklerski.

Klienci Bankowości Prywatnej Pekao będą mieli do wyboru 9 wyselekcjonowanych funduszy z oferty GSAM. Oferta na rynek polski składa się z 3 funduszy dłużnych, jednego funduszu alternatywnego oraz 5 funduszy akcyjnych. Szeroki wybór funduszy pozwala dopasować produkt do preferowanej przez klienta strategii inwestycyjnej w zależności od akceptowanego ryzyka inwestycyjnego oraz oczekiwanych zysków. Wprowadzana w Polsce oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs Asset Management, odpowiada kierunkom inwestycyjnym rekomendowanym klientom Bankowości Prywatnej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

- Nieustanne poszerzanie wachlarza rozwiązań inwestycyjnych dostępnych dla klientów Bankowości Prywatnej jest naszym obowiązkiem. Oferowane przez CDM Pekao fundusze Goldman Sachs Asset Management pokrywają się z naszymi kierunkami inwestycyjnymi, więc stanowią cenne uzupełnienie dotychczasowej oferty produktów inwestycyjnych. Ze względu na skalę naszego biznesu, Bankowość prywatna Pekao pod względem aktywów jest największa w Polsce, Grupa Banku Pekao ma zapewnioną wyłączność na oferowanie produktów GSAM w Polsce mówi Adam Niewiński, wiceprezes Banku Pekao.   

- Mamy doskonałe relacje z Grupą UniCredit na wielu międzynarodowych rynkach, a Pekao ma wiodącą pozycję na polskim rynku private banking. Wyselekcjonowaliśmy dziewięć funduszy GSAM, które oferują różnorodność: rozmaite klasy aktywów czy strategie inwestycyjne. Polskim inwestorom oferujemy prawdziwie globalną perspektywędodaje Nick Phillips, dyrektor Goldman Sachs Asset Management ds. międzynarodowej dystrybucji funduszy. 

Fundusze inwestycyjne Goldman Sachs Asset Management w okresie pierwszych osiemnastu miesięcy od momentu ogłoszenia startu dystrybucji dostępne będą wyłącznie w Grupie Banku Pekao SA. W pierwszych dwunastu miesiącach dystrybucji oferta będzie kierowana do klientów Bankowości Prywatnej w dedykowanym tym klientom modelu obsługi stworzonym w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA.

Współpraca pomiędzy spółkami z Grupy Banku Pekao SA a GSAM zawiązana została zarówno na poziomie obsługi płatniczej (Bank Pekao SA jest Agentem Płatności), operacyjnej obsługi modelu dystrybucji w Polsce (Pekao Financial Services Sp. Z.o.o jest Agentem Sub-transferowy) oraz dystrybucyjnej (współpraca ze spółkami dystrybucyjnymi Grupy Banku Pekao SA m.in. CDM Pekao). 

Krótkie przedstawienie funduszy GSAM w ofercie Pekao:

Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów poszukujących ekspozycji na emitowane głównie przez europejskie firmy obligacje o ratingu niższym od inwestycyjnego, o potencjalnie wyższej stopie zwrotu, lecz również wyższym ryzyku niż portfel obligacji o ratingach inwestycyjnych. 

Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio - Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na obligacje i waluty rynków wschodzących, np. latynoamerykańskich, środkowoeuropejskich czy azjatyckich, o ratingu inwestycyjnym lub niższym od inwestycyjnego.

GS US Mortgage Backed Securities Portfolio - Fundusz zaprojektowano dla inwestorów szukających ekspozycji na portfel instrumentów o stałym dochodzie, w szczególności rządowych papierów zabezpieczonych hipotekami, o ratingu inwestycyjnym, oraz innych instrumentów zabezpieczonych aktywami.

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Skupiony na makroekonomii alternatywny fundusz inwestujący w instrumenty o stałym dochodzie, odzwierciedlający to, jak GSAM ocenia światowe stopy procentowe, waluty i dług rynków wschodzących. Ma na celu długoterminowe generowanie absolutnej stopy zwrotu. Częścią polityki inwestycyjnej jest wykorzystanie instrumentów pochodnych.

GS Global Equity Partners Portfolio - Aktywnie zarządzany fundusz o skoncentrowanym portfelu (25-40 pozycji), inwestujący w wysokiej jakości akcje, przede wszystkim na rynkach rozwiniętych.

GS Europe Equity Partners Portfolio - Portfel obejmuje przede wszystkim akcje lub podobne instrumenty związane ze skoncentrowanym portfelem europejskich spółek. Firmy te albo mają siedziby, albo osiągają większość zysków lub przychodów w Europie. Zwykle, fundusz inwestuje w 25-40 spółek.

GS Asia Equity Portfolio - Fundusz przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych ekspozycją na akcje spółek mających siedziby albo osiągających większość zysków lub przychodów na rynkach azjatyckich (z wyjątkiem Japonii), jak np. Chiny, Korea Płd., Indie czy Hong-Kong.

GS Japan Equity Portfolio - Fundusz przeznaczony dla inwestorów szukających ekspozycji na japońską giełdę.

GS India Equity Portfolio - Fundusz przeznaczony dla inwestorów szukających ekspozycji giełdy w Indiach. Spółki mogą mieć siedzibę w Indiach, lub czerpać stamtąd większość zysków czy przychodów.

 


Bank Pekao SA działa od 85 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 1 kwartału 2016 r. na poziomie 18,4%).

Pozycję nr 1 Banku Pekao w Polsce i wśród największych banków europejskich potwierdziły wyniki testów warunków skrajnych oraz przeglądu jakości aktywów (AQR).

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2016 r. Bank obronił tytuł najbardziej innowacyjnego banku, ponownie zdobywając Złotego Bankiera w kategorii Innowacja. Eksperci uznali kartę wielowalutową Pekao za najbardziej innowacyjny produkt na rynku. W poprzedniej edycji rankingu Pekao triumfował za wdrożenie, jako jeden z pierwszych banków na świecie, mobilnych płatności HCE. W 2015 r. rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance.

Lubelska KULkarta - wielofunkcyjna legitymacja studencka z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao otzrymałą nagrodę Contactless & Mobile Awards 2016, przyznawaną na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2015 roku, Bank Pekao zdobył tytuł Innowatora Roku 2015 w obszarze bankowości transakcyjnej w międzynarodowym rankingu magazynu Global Finance. Niezależni eksperci docenili pionierską inicjatywę na rynku bankowości korporacyjnej w Polsce, jaką jest platforma EDI Finansowanie. Kolejny raz Bank Pekao uzyskał tytuł Najlepszego Dostawcy Usług Finansowania Handlu 2015 w badaniu przeprowadzonym przez prestiżowy magazyn Euromoney. Bankowość korporacyjna Pekao została uhonorowana także tytułem "Financing Provider of the Year, Poland" w konkursie organizowanym przez miesięcznik Eurobuild. W 2015 roku Bank Pekao został uznany po raz czwarty za Najlepszy Bank Powierniczy w Polsce oraz zdobył tytuł Banku Roku w konkursie Diamenty Private Equity.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Karolina Maciaszek
Kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej

tel.: +48 727 413 379
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741