Komunikat prasowy

05.11.2018

Bank Pekao S.A. poszerza ofertę o propozycje umożliwiające lokowanie kapitału zgodne z podejściem „impact investing”

Private Banking Banku Pekao S.A. poszerza portfolio produktów o rozwiązania umożliwiające inwestowanie zaangażowane społecznie tzw. impact investing. Właśnie zakończyła się powodzeniem niepubliczna oferta certyfikatów strukturyzowanych oferowanych za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Były one oparte o akcje spółki Vestas Wind Systems, spełniającej założenia filozofii impact investing. W planach są kolejne takie propozycje.

Impact investing to inwestowanie zaangażowane społecznie i nowy trend w filozofii alokowania kapitału. Oznacza inwestowanie w spółki odgrywające pozytywną i istotną rolę społeczną, ekonomiczną czy środowiskową. To krok dalej niż inwestowanie odpowiedzialne społecznie (tzw. socially responsible investing). W przypadku odpowiedzialnego społecznie inwestowania eliminuje się tylko z portfolio inwestycyjnego spółki zaangażowane w kontrowersyjną działalność biznesową. Impact investing natomiast polega na świadomym doborze projektów inwestycyjnych, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy warunków i jakości życia.

Takie podejście do inwestowania to odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne czy podziały ekonomiczne. Dlatego globalne firmy inwestycyjne coraz częściej tworzą fundusze, które dobierają spółki wyłącznie według filozofii impact investing. Oprócz pożytecznego celu inwestycyjnego, impact investing zakłada również monitorowanie postępów realizacji strategii odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo, w takim samym stopniu jak monitoruje się obietnice firmy co do przyszłych wyników finansowych.

- Bank Pekao jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce i chcemy, by nasi klienci inwestowali zgodnie ze światowymi trendami, mając na uwadze wpływ na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Takie podejście do inwestycji jest wśród najzamożniejszych tego świata coraz bardziej naturalne - powiedziała wiceprezes Roksana Ciurysek-Gedir.

Vestas, największy na świecie producent turbin wiatrowych, z wysoko postawionymi standardami odpowiedzialności społecznej idealnie wpasowuje się w założenia impact investing. Firma zdecydowała się wspierać 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
I zakłada, że w przypadku 6  z nich może stworzyć wartość dodaną. Głównym z nich jest rozwój oraz powszechna dostępność czystej energii (oprócz tego: działanie w dziedzinie klimatu, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy i godna praca oraz partnerstwa na rzecz celów).

Certyfikaty strukturyzowane oparte o akcje spółki Vestas oferowane za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów Private Banking Banku.

To dopiero początek, bo w najbliższych miesiącach będą wdrażane kolejne produkty powiązane ze spółkami spełniającymi założenia impact investing, a także z indeksami i funduszami inwestycyjnymi z tego sektora – podsumowała Ciurysek Gedir.

 

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.