Integracja działalności maklerskiej w grupie Banku Pekao S.A. wchodzi w końcową fazę

Powrót Powrót
Bankowość prywatna
27.06.2019

Proces integracji działalności maklerskiej w ramach grupy Banku Pekao S.A. wchodzi w końcowy etap. Kierunkowe decyzje Zarządu Banku z września 2018 roku zostały ostatecznie potwierdzone uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku. Centralny Dom Maklerski Pekao z końcem sierpnia br. zostanie formalnie podzielony, a w efekcie jego klienci trafią do Domu Maklerskiego Pekao, działającego w strukturach Banku.

26 czerwca 2019 r. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Banku Pekao S.A. podjęło decyzję o podziale CDM Pekao SA. Oznacza to, że cała działalności maklerska Centralnego Domu Maklerskiego w najbliższych dwóch miesiącach trafi do DM Pekao. Czerwiec jest też ostatnim miesiącem świadczenia usług w ramach obsługi rachunków maklerskich przez DI Xelion. Duża część klientów DI Xelion już dokonała transferu aktywów, a większość z nich wybrała Dom Maklerski Pekao. Kontynuowane są też prace pomiędzy DM Pekao i Pekao Investment Banking nad docelowym modelem współpracy w obszarze instytucjonalnej działalności maklerskiej, które zgodnie z założeniami Bank chce sfinalizować jeszcze w br.

W efekcie integracji dotychczasowi klienci tych trzech podmiotów korzystający z usług maklerskich przejdą pod opiekę Domu Maklerskiego Pekao. Struktury Centralnego Domu Maklerskiego Pekao wejdą w skład DM Pekao i Banku. Oznacza to, że utrzymana zostanie obecna obsługa klientów, zarówno w zakresie miejsc obsługi (placówki), jak też kanałów zdalnych (internetowe systemy transakcyjne, infolinia).

Docelowy model zakłada, że po zakończeniu procesu integracji działalności maklerskiej w Grupie Pekao, Pekao IB będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, a Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.  będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usługach pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć doradców.

Klienci grupy kapitałowej Pekao w praktyce nie odczują tych zmian, za to mogą spodziewać się szeregu korzyści. Integracja w DM Pekao pozwoli Bankowi na zaoferowanie klientom kompleksowej obsługi w ramach jednego podmiotu – usługi maklerskie staną się elementem pełnej oferty produktów bankowych, jak również będą w jeszcze większym stopniu zintegrowane z bankowymi platformami zdalnej obsługi klientów.

Tworzymy w ten sposób zintegrowane centrum kompetencji skoncentrowane na zarządzaniu usługami i produktami maklerskimi. Skłoniły nas do tego ewoluujące zachowania klientów, którzy oczekują zapewnienia im dostępu do kompleksowych usług finansowych w jednym miejscu. Zyskamy w ten sposób możliwość jednolitego podejścia do klienta ze spójną ofertą obejmującą zarówno produkty i usługi maklerskie, jak i bankowe – mówi Grzegorz Olszewski, Członek Zarządu Banku Pekao S.A, odpowiedzialny za Pion Zarzadzania Produktami Inwestycyjnymi i Ubezpieczeniowymi.

Integracja pozwoli również na wygenerowanie istotnych synergii organizacyjnych, kosztowych i biznesowych dla grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. Powstałe centrum kompetencji pozwoli na poszerzenie oferty produktów i usług maklerskich kierowanych do klientów z wykorzystaniem dotychczasowych silnych stron poszczególnych podmiotów. Ze względu na postępujący rozwój technologiczny istotny jest i będzie rozwój narzędzi zdalnych w segmencie obsługi maklerskiej do poziomu oferowanego klientom Banku Pekao.

Działalność maklerska jest strategiczną częścią prowadzonego przez Bank rozwoju, pozwala poszerzać relacje z klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi. Jest również ważnym elementem kompleksowej oferty detalicznej. Obszar ten stanowi naturalną platformę rozwoju i unowocześniania oferty produktowej Banku jak również jego zaawansowanych usług finansowych – pozwala na jej dywersyfikację – co już dziś jest elementem niezbędnym do kompleksowej i profesjonalnej obsługi klientów. Postępująca integracja usług, jak również potrzeba ich grupowania w większe pakiety mogące w pełni zaspokoić aktualne potrzeby współczesnych klientów powodują konieczność ponownego zdefiniowania działalności maklerskiej w ramach większego podmiotu, jakim jest Bank.

Jestem przekonany, że zmiany, które wprowadzamy przyniosą dodatkowe korzyści klientom, będą procentowały wyższym poziomem satysfakcji i budowaniem długotrwałych relacji Banku z klientami – podkreśla Grzegorz Olszewski.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów.