Komunikat prasowy

20.02.2020

Zielona energia dla przedsiębiorców

Unijna polityka klimatyczna zakłada, że w 2020 r. Polska powinna zwiększyć udział odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii do 15 proc. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest podejmowanie większej liczby inwestycji z zakresu zielonej energetyki. Jednym z najszybciej i najprężniej rozwijających się sektorów OZE jest fotowoltaika, która nie tylko pozytywnie oddziałuje na środowisko naturalne, ale przynosi również korzyści ekonomiczne. Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym i oczekiwaniom klientów, Pekao Leasing wkracza na rynek fotowoltaiczny z korzystnym finansowaniem mikroinstalacji.

Ceny energii elektrycznej rosną systematycznie, co przekłada się na coraz większe zainteresowanie panelami fotowoltaicznymi. Wykorzystanie energii słonecznej w krótkim czasie skutkować może zmniejszonymi rachunkami, a co za tym idzie - oszczędnościami na rozwój przedsiębiorstwa. Inwestycja w panele fotowoltaiczne jednocześnie przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i może zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatu.

W dobie postępujących zmian klimatu niezwykle ważny jest rozwój energetyki opartej na przyjaznych dla środowiska odnawialnych źródłach energii. W Polsce szczególnie rozwojowy jest rynek fotowoltaiczny. Oferta Pekao Leasing jest kolejnym naszym krokiem w stronę ekologicznych rozwiązań w naszym kraju, tym razem skierowanym w stronę przedsiębiorców. Dzięki nowej ofercie, finansowanie takiego przedsięwzięcia nigdy nie było tak proste i tanie – mówi Maciej Kijo, Członek Zarządu Pekao Leasing.

Choć pożyczki na cele ekologiczne stają się coraz popularniejsze, innych środków finansowania zielonej transformacji jest w tej chwili wciąż za mało. W ramach oferty Pekao Leasing, każdy przedsiębiorca może sfinansować założenie coraz popularniejszych w Polsce mikroinstalacji, czyli instalacji o mocy do 50 kWp. Co ważne, panele słoneczne są praktycznie niezawodne i posiadają niezwykle długą żywotność. Dzięki temu przedsiębiorstwo na wiele lat pozostaje niezależne energetycznie i rosnące ceny prądu nie mają większego wpływu na jego wyniki. Dodatkową zaletą tego typu rozwiązań są duże możliwości instalacyjne – panele można zamontować na niemal każdym dachu i powierzchni.

Finansowanie fotowoltaiki to kolejna już proekologiczna inicjatywa Grupy Pekao. W 2019 roku Bank Pekao zrealizował wiele ważnych działań przyjaznych środowisku, a niedawno rozpoczął też akcję „Zadbaj o dobry klimat” czyli nową ofertę Pożyczki Ekspresowej na cele ekologiczne na preferencyjnych warunkach. Z kolei dla klientów z obszaru MŚP wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER