Komunikat prasowy

21.02.2020

Pekao Leasing i Pekao Faktoring z nowymi prezesami

Istotne zmiany w zarządach spółek zależnych Banku Pekao S.A. Rady Nadzorcze Pekao Leasing i Pekao Faktoring powołały nowych prezesów. Prezesem Zarządu spółki Pekao Leasing został Szymon Kamiński. W Pekao Faktoring funkcję tę objął Dariusz Jamroży.

Nowi prezesi Pekao Leasing i Pekao Faktoring zostali wybrani decyzją Rad Nadzorczych obu spółek. Zarówno Szymon Kamiński, jak i Dariusz Jamroży doświadczenie zdobywali w czołowych instytucjach w kraju i za granicą.

Szymon Kamiński, nowo powołany prezes Pekao Leasing, posiada doświadczenie w branży finansowej, doradztwa i przemysłu. W latach 2011–2019 pracował w Grupie Santander, m.in. na stanowisku Prezesa Zarządu Santander Leasing. Wcześniej związany był z Grupą Credit Agricole, a także Grupą Det Norske Veritas, gdzie w latach 1998-2008 zarządzał biznesem w Polsce, w Hiszpanii, a następnie projektami w Europie, na Dalekim Wschodzie i Ameryce Południowej.

Z kolei Dariusz Jamroży, obejmujący stanowisko prezesa Pekao Faktoring, był już związany ze spółką. W latach 2004-2010 przeszedł ścieżkę kariery od Doradcy Klienta do Dyrektora Wydziału Dużych Firm Korporacyjnych. Po powrocie do spółki, w 2016 roku był odpowiedzialny za rozwój biznesu z kluczowymi klientami, a w 2018 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2010-2014 jako Dyrektor ds. Klienta Biznesowego rozwijał kompetencje w Bankowości Korporacyjnej Alior Banku. W latach 2014-2016 był dyrektorem zarządzającym „Biomed – Lublin” Wytwórni Surowic i Szczepionek S.A. 

Dotychczasowa Prezes Zarządu Pekao Faktoring, Magdalena Ciechomska-Barczak objęła w spółce funkcję Członka Zarządu.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.