KOMUNIKAT PRASOWY

09.07.2021

Bank Pekao i PZU refinansowały zadłużenie spółek w grupie kapitałowej Baltic Classifieds Group PLC

Bank Pekao S.A. we współpracy z PZU S.A. współorganizował refinansowanie zadłużenia spółek w grupie kapitałowej Baltic Classifieds Group PLC („BCG”) w toku przygotowania grupy do debiutu na London Stock Exchange, który miał miejsce 5 lipca 2021 roku.

Cieszę się, że Bank Pekao mógł wziąć udział w tej transakcji i wspierać Baltic Classifieds Group PLC w zakresie wsparcia finansowania posiadanego zadłużenia – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. – Ta transakcja opiewała na sporą kwotę i była możliwa dzięki współpracy dwóch czołowych podmiotów na polskim rynku kapitałowym, tj. Pekao i PZU, a jej sprawny przebieg świadczy o najwyższym świadczonym poziomie usług w segmencie bankowości korporacyjnej – dodał.

Baltic Classifieds Group PLC to lider w branży ogłoszeń internetowych w krajach bałtyckich, posiadający w swoim portfolio kilkanaście serwisów ogłoszeniowych dla takich segmentów rynku jak m.in. nieruchomości czy motoryzacja. Serwisy BCG działają na Litwie, w Łotwie i Estonii. Od 2019 roku głównym udziałowcem BCG jest globalny fundusz private equity APAX Partners.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741