KOMUNIKAT PRASOWY

29.07.2022

Bank Pekao rozpoczął przyjmowanie wniosków o wakacje kredytowe

Od dzisiaj w Banku Pekao S.A. można składać wnioski o zawieszenie spłat kredytów hipotecznych, czyli rządowe wakacje kredytowe. Klienci mogą to zrobić zarówno w oddziałach banku, jak i online za pośrednictwem bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej PeoPay.

Wnioski dotyczyć mogą zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej udzielonych w złotych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z wakacji kredytowych można skorzystać jeśli umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023 r. i nie została rozwiązana wskutek wypowiedzenia.

Możliwe jest zawieszenie spłaty kredytu tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z ustawą bank zawiesi spłatę rat od dnia złożenia wniosku. Dla zdecydowanej większości kredytobiorców w Banku Pekao nie ma zatem konieczności, aby składać wniosek już w pierwszych dniach obowiązywania ustawy. Mogą to bowiem zrobić kilka dni przed terminem płatności raty, a nawet dokładnie w tym samym dniu. Przy czym w takiej sytuacji pobrana rata zostanie klientowi zwrócona. Elektroniczny wniosek (w bankowości elektronicznej oraz aplikacji PeoPay) na cały okres obowiązywania ustawy będzie dostępny najpóźniej 8 sierpnia.

Zgodnie z ustawą klient może zawnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej w okresie: od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. – maksymalnie na dwa miesiące oraz w IV kwartale 2022 r. – maksymalnie na dwa miesiące. Z kolei w roku 2023 można wnioskować o zawieszenie spłaty w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

W okresie zawieszenia klient nie płaci rat kredytu lub pożyczki, nie są naliczane odsetki umowne, ani pobierane inne opłaty związane ze spłatą kredytu, z wyjątkiem płatności wynikających z umów ubezpieczeń powiązanych z umową, której dotyczył wniosek o zawieszenie spłaty kredytu. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia spłaty kredytu.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 270 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy