Bank Pekao współpracuje z ARiMR. Kredyt płynnościowy z dopłatami dla rolników dostępny już od 10 sierpnia

Powrót Powrót
Przedsiębiorcy
8.08.2023

Bank Pekao podpisał umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pozwoli na kompleksowe wsparcie rolników, polegające m.in. na zastosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów oraz zabezpieczeniu gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytów udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji. Na jej podstawie, już od 10 sierpnia, producenci rolni będą mogli ubiegać się w Pekao o kredyt płynnościowy z dopłatą ARiMR. Jego oprocentowanie wynosi jedynie 2 proc. w skali roku.

Współpraca Banku Pekao S.A. z ARiMR pozwoli na zaoferowanie pomocy finansowej producentom rolnym potrzebującym środków finansowych umożliwiających m.in. zakup nasion wybranych zbóż, warzyw, owoców oraz traw, jak również sadzonek dla gospodarstw szkółkarskich, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie. Wsparciem zostaną objęte także przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, jak również skupu oraz mrożenia owoców miękkich.

- Strategiczna współpraca między Bankiem Pekao a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi skuteczne wsparcie sektora rolnego w Polsce. Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej branży, a partnerstwo pozwoli zapewnić szeroki zakres usług finansowych, które są dostosowane do potrzeb rolników. Razem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dążymy do zapewnienia efektywnego i skutecznego wsparcia oraz jednocześnie zrównoważonego rozwoju polskiej wsi – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Kredyt płynnościowy dla rolników z dopłatami ARiMR

Pierwszym produktem wprowadzonym na bazie podpisanej umowy jest kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR. Jest on przeznaczony dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej ze względu na ograniczenia na rynku rolnym spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Mogą się o niego ubiegać producenci rolni działający w obszarze upraw rolnych, roślin wieloletnich, rozmnażania roślin i obróbki nasion, a także chowu i hodowli zwierząt. 

Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone na uregulowanie zobowiązań finansowych, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz zapewnienie bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności poprzez zakup m.in.  materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli, jak również inwentarza żywego, pasz dla zwierząt gospodarskich czy matek pszczelich.

Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego. Kwota kredytów nie może przekroczyć:

  • 100 tys. zł, gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 tys. zł, gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 tys. zł, gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Oprocentowanie kredytu dla rolnika wynosi jedynie 2 proc. pożyczonej kwoty w skali roku. Pozostałą kwotę pokrywa ARiMR. Dopłaty do oprocentowania kredytu mogą być stosowane w okresie kredytowania, licząc od daty zawarcia umowy kredytu, przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (pekao.com.pl)

Finansowanie inwestycji z Bankiem Pekao S.A. i ARiMR

Umowa o współpracy pomiędzy Bankiem Pekao a ARiMR obejmuje także wsparcie finansowe na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej oraz przetwórstwie produktów rolnych. W jej zakres wchodzą również tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych, prowadzonych przez młodych rolników oraz wznowienie produkcji w gospodarstwach, w których wystąpiły straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

- Pomoc oferowana w związku ze współpracą Banku Pekao z Agencją Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa stanowi wartościowe wsparcie dla rolników. Dzięki pomocy finansowej, będą oni mieli dostęp do zasobów niezbędnych do modernizacji swoich gospodarstw oraz zwiększenia efektywności produkcji – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw. – W najbliższym czasie wprowadzimy także kredyt skupowy dla przetwórców, który pozwoli im jeszcze w tym sezonie zaopatrzyć się w produkty niezbędne do dalszego, efektywnego działania – dodaje.

W praktyce wsparcie finansowe inwestycji polega na:

  • stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów, udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji,
  • udzieleniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów, przeznaczonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji,
  • częściowej spłacie kapitału kredytów przeznaczanych na sfinansowanie kosztów zakupu użytków rolnych,
  • stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
  • udzieleniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów, przeznaczonych na sfinansowanie kosztów działalności.

Więcej informacji można uzyskać w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na stronie internetowej www.pekao.com.pl.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Załączniki do Informacji

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów.