KOMUNIKAT PRASOWY

13.11.2012

REKORDOWY KWARTAŁ BANKU PEKAO

798 mln zł zysku netto w trzecim kwartale zwiększyło skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2012 roku do poziomu 2 213 mln zł, wyższego o 4% rok do roku. Osiągnięcie kwartalnego zysku netto na takim poziomie było możliwe dzięki utrzymaniu zysku operacyjnego, podobnie jak w poprzednim kwartale, powyżej miliarda złotych, a także dzięki zyskom z inwestycji. Bank Pekao kontynuował również wyższy niż rynek wzrost kluczowych produktów kredytowych, zwiększając tym samym swoje udziały rynkowe.

Bank Pekao zanotował po 9 miesiącach 2012 roku 5 945 mln zł przychodów operacyjnych w warunkach porównywalnych dla całego sektora, co oznacza wzrost o 3,6% w ujęciu rocznym. Było to możliwe dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego netto o 6,9% - równoważącemu obecny w całym sektorze spadek przychodów z tytułu opłat i prowizji -  a także dzięki zyskom z inwestycji.

Przychody odsetkowe netto wzrosły o 6,9% r/r do poziomu 3 585 mln zł przy utrzymaniu marży odsetkowej na wysokim poziomie wynoszącym 3,6%. Przychody z tytułu opłat i prowizji spadły o 9,3% r/r, osiągając poziom 1 681 mln zł po trzech kwartałach 2012 r. Jest to odzwierciedleniem pogłębiającej się w całym sektorze presji, związanej z przedłużającą się trudną sytuacją na rynkach kapitałowych i utrzymującą się migracją klientów do internetowych kanałów obsługi. Bank odnotował również zysk w wysokości 237 mln zł z portfela papierów wartościowych, zwiększając jednocześnie do 348 mln zł wartość niezrealizowanych zysków na tym portfelu, wykazywanych w kapitałach.

Bank Pekao kontynuował politykę doskonałej kontroli kosztów, które spadły po trzech kwartałach w ujęciu rocznym o 0,2%, do poziomu 2 747 mln zł, a więc zdecydowanie poniżej wskaźnika inflacji. W rezultacie wskaźnik kosztów do dochodów uległ dalszej poprawie do poziomu 47,9%, wyłączając wpływ zysku z inwestycji.

Zysk operacyjny Banku Pekao w warunkach porównywalnych dla całego sektora wzrósł o 7,2%, przy utrzymaniu po raz kolejny w trzecim kwartale zysku operacyjnego z podstawowej działalności na poziomie powyżej miliarda złotych kwartalnie, osiągniętego pomimo pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 7,4%, natomiast koszt ryzyka po trzech kwartałach sięgnął 69 punktów bazowych, odzwierciedlając cykliczną presję w sektorze korporacyjnym, widoczną już w poprzednim kwartale. Oba te wskaźniki wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to wynosiły odpowiednio 6,8% i 64 punkty bazowe.

Zysk netto wzrósł o 4% do poziomu 2 213 mln zł, co skutkowało zwrotem z kapitału (ROE) na poziomie 13,4%, wypracowanym przy wysokim poziomie kapitałów Core Tier 1 wynoszącym 18,9%.

Bank Pekao kontynuował ekspansję na rynku produktów kredytowych. Łączna sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych i kredytów konsumpcyjnych wzrosła do poziomu 8,4 mld zł po 9 miesiącach 2012 roku. Portfel kredytów hipotecznych wzrósł o 23% w ujęciu rocznym, natomiast pożyczek konsumpcyjnych o 8,5%, umożliwiając wzrosty udziałów rynkowych r/r. Całkowity portfel kredytów dla klientów detalicznych wzrósł w ciągu ostatniego roku o 11,1%. W tym samym okresie portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 5,1% i wyniósł 59 853 mln zł.

Depozyty detaliczne wzrosły o 5,2% r/r, osiągając poziom 50 220 mln zł po trzech kwartałach 2012 roku. Portfel depozytów korporacyjnych wyniósł natomiast 61 991 mln zł, rosnąc o 6,7% w ujęciu rocznym.

- Odnotowaliśmy najwyższy kwartalny zysk netto w ciągu ostatnich czterech lat – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao. Stabilność i trwałość naszych wyników są potwierdzone poziomem zysku operacyjnego, natomiast zrealizowane i niezrealizowane zyski na portfelu papierów wartościowych są potwierdzeniem siły naszych aktywów.

 

 

 

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec III kwartału 2012 r. na poziomie 18,9%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz trzeci z rzędu tytułem Top Employers Europe 2012. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741