KOMUNIKAT PRASOWY

10.05.2013

Większa stabilność i wyjątkowy potencjał

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2013 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 665,5 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć ROE na poziomie 11,2%, utrzymując jednocześnie wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1: 19,5%. Wyniki Banku, wykazujące znacznie większą stabilność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz istotnej presji na marżę odsetkową, potwierdzają siłę modelu biznesowego, zdolność do generowania powtarzalnych przychodów oraz ścisłej kontroli kosztów i ryzyka.

Bank zwiększył portfel kluczowych produktów kredytowych o 6,2% r/r, co pomogło w ograniczeniu presji na marżę odsetkową, która wyniosła w pierwszym kwartale 3,5%. Ustabilizowano również poziom z opłat i prowizji, który wzrósł o 0,3% r/r. Utrzymano nadal wysoki poziom rezerwy rewaluacyjnej (437 mln złotych), mogącej wesprzeć dochody Banku w kolejnych kwartałach. Bank kolejny raz obniżył koszty (-3,9% r/r) oraz ustabilizował koszty ryzyka kredytowego, poprawiając je do poziomu 71 punktów bazowych. 

Zysk netto wyniósł 665,5 mln złotych, -6,3% r/r (lepiej niż sektor), ponownie potwierdzając większą odporność wyniku finansowego i zdolność do częściowego skompensowania widocznej w całym sektorze presji na wynik odsetkowy. Dochody operacyjne wyniosły 1 862,5 mln złotych, -2,9% r/r, w wyniku obniżenia wyniku odsetkowego o 4,9% do 1 134,8 mln złotych oraz stabilizacji dochodów z opłat i prowizji, które wzrosły o 0,3% do poziomu 552,0 mln złotych.

Bank kontynuował wzrost portfela kluczowych produktów kredytowych o 6,2% r/r. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych wzrósł o 16,3%, osiągając poziom 32 606 mln złotych. Kredyty detaliczne ogółem osiągnęły 40 832 mln złotych, rosnąc o 9,9% r/r, a kredyty korporacyjne wyniosły 61 777 mln złotych, -3,0% r/r.

Oszczędności detaliczne wzrosły o 2,8% r/r, osiągając 66 246 mln złotych, dzięki wzrostowi zarówno depozytów, jak i funduszy inwestycyjnych. Depozyty przedsiębiorstw wyniosły 60 793 mln złotych, -2,5% r/r.

W pierwszym kwartale 2013 r. Pekao utrzymał znakomitą kontrolę kosztów, obniżając koszty operacyjne o 3,9% w porównaniu do ubiegłego roku, dzięki zmniejszeniu kosztów we wszystkich głównych kategoriach. Koszty ryzyka ustabilizowały się, osiągając poziom 71 punktów bazowych  wobec 80 punktów bazowych w czwartym kwartale ubiegłego roku.

"Wyraźna stabilność naszych wyników na tle sektora to dobre rozpoczęcie roku. Widoczne efekty oszczędności kosztów operacyjnych, stabilizacja kosztów ryzyka oraz potencjał płynący z niezrealizowanych zysków z portfela obligacji dają nam poczucie pewności osiągnięcia celów również w bieżącym roku " - powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku Pekao S.A. 

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  1 kwartału 2013 r. na poziomie 19,5%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741