KOMUNIKAT PRASOWY

15.03.2013

Dobre zakończenie dobrego roku

Bank Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 2 956 mln zł, co oznacza 1,9% wzrost r/r. ROE osiągnął 13,3%, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 19,0%. Wzrost zysku netto został osiągnięty dzięki poprawie zysku operacyjnego, który wzrósł o 6,0% według danych porównywalnych z  sektorem  i wyniósł 4 312 mln złotych. Dochody  operacyjne wzrosły o 2,5% r/r, podczas gdy koszty operacyjne pozostawały pod ścisłą kontrolą, wykazując spadek o 1,3% r/r. Koszt ryzyka w 2012 roku odnotowano na poziomie 72 punktów bazowych, co potwierdza efektywność  Pekao w zarządzaniu ryzykiem. Bank zwiększył swoje udziały rynkowe dla kluczowych produktów kredytowych, takich jak złotowy kredyt hipoteczny i kredyty konsumpcyjne.

Bank Pekao ogłosił osiągnięcie 2 956 mln zł zysku netto, +1,9% r/r. Wzrost zysku netto został wypracowany dzięki wzrostowi zysku operacyjnego o 6,0% według danych porównywalnych z sektorem i został osiągnięty dzięki wczesnemu przygotowaniu Banku do spowolnienia wzrostu gospodarczego i zdolności do szybkiego dostosowania się do nowego otoczenia ekonomicznego. Dochody operacyjne wzrosły o 2,5% r/r do 7 935 mln zł, głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego. Wynik odsetkowy netto wzrósł o 5,4% r/r do kwoty 4 805 mln zł dzięki wzrostowi wolumenów i skutecznemu zarządzaniu marżą odsetkową netto. Wzrost wolumenów wynikał z dobrych wyników sprzedaży kluczowych produktów kredytowych, co skutkowało dalszym wzrostem udziałów w rynku. Dochody z opłat i prowizji pozostawały pod presją widoczną w całym sektorze bankowym i wyniosły 2 257 mln zł.

Pekao utrzymał doskonałą kontrolę kosztów, zmniejszając koszty operacyjne w 2012 roku o 1,3% w porównaniu do poprzedniego roku, pomimo poniesienia wydatków związanych z Mistrzostwami EURO 2012 i odświeżeniem marki.

Bank zanotował silny wzrost kredytów detalicznych o 10,2% r/r, osiągając kwotę 40 485 ​​mln zł. Wolumen złotowych kredytów hipotecznych wzrósł o 22,6%, do 24 868 mln zł, natomiast kredyty konsumpcyjne wzrosły o 4,5% do 7 131 mln zł. Strategiczne kredyty korporacyjne wzrosły o 0,3% do 33 077 mln zł, podczas gdy łączne kredyty korporacyjne spadły o 2,0% do 62 679 mln zł.

Oszczędności detaliczne wzrosły o 3,2%  r/r, osiągając 64 723 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły w 2012 r. o 0,7% i osiągnęły 62 993 mln zł.

Bank Pekao potwierdził pozycję lidera w zarządzaniu ryzykiem, przy koszcie ryzyka w 2012 roku na poziomie 0,72% i wskaźniku NPL 7,5%, w warunkach rosnącej w całym sektorze bankowym presji na jakość aktywów korporacyjnych.

"Dzięki wczesnej mobilizacji i naszej zdolności do natychmiastowego dostosowania do nowego scenariusza, udało nam się odnieść sukces również w zeszłym roku" - powiedział Luigi Lovaglio, dyrektor generalny i prezes zarządu Banku Pekao SA. "Sukces ten był możliwy dzięki dwudziestu tysiącom naszych pracowników, którzy każdego dnia z wyjątkowym poświęceniem obsługują naszych klientów."

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 2012 r. na poziomie 19,0%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741