Komunikat prasowy

13.04.2018

Bank Pekao S.A. udziela PKP S.A. kredytu konsorcjalnego na realizację inwestycji

Bank Pekao S.A. wraz z PKO BP oraz BGK podpisał umowę kredytową z PKP S.A., która zagwarantuje kolejowej spółce środki m.in. na realizację Programu Inwestycji Dworcowych. Wysokość całego kredytu to 700 mln zł. Finansowanie dla PKP S.A. to już kolejny kredyt konsorcjalny podpisany przez Bank Pekao S.A. w 2018 roku.

Jednym z zadań bankowości korporacyjnej Banku Pekao S.A. jest wspieranie klientów w realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych.

- Bank Pekao, jako lider na rynku finansowania strukturyzowanego i konsorcjalnego, posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby być nie tylko dostarczycielem kapitału, ale przede wszystkim  kompleksowo strukturyzować transakcję dłużną przedsiębiorstwa i pełnić rolę organizatora konsorcjum banków. Finansowanie dla PKP S.A. to już kolejny kredyt konsorcjalny podpisany przez Pekao w 2018 roku. Wspomoże on PKP S.A. w realizacji programu inwestycyjnego i przyczyni się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki - powiedział Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej.

Umowa kredytowa w wysokości 700 mln zł, którą PKP S.A. podpisało z konsorcjum banków jest finansowana przez każdy z banków w jednakowej części. 250 mln zł z przyznanej kwoty zostanie przeznaczone na budowę i modernizację dworców w ramach programu inwestycyjnego. Pozostała kwota, czyli około 450 mln zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej pozyskanego finansowania, które stanowi zadłużenie z poprzednich lat. Dzięki zdecydowanie niższemu kosztowi finansowania nowy kredyt jest o wiele bardziej korzystny niż dotychczasowe.

- Umowa zawarta pomiędzy PKP S.A. a trzema polskimi bankami: Pekao S.A., PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego zapewnia znaczące środki na realizację jednego z największych programów inwestycyjnych w naszym kraju. Jest to program zainicjowany i aktywnie wspierany przez polski rząd. Dlatego doceniamy fakt, że w dużej mierze będzie on realizowany dzięki sprawnej kooperacji podmiotów sektora państwowego – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

- Widzimy prawdziwy renesans polskiej kolei. Realizowane na ogromną skalę inwestycje w dworce, infrastrukturę kolejową i tabor przekładają się nie tylko na zwiększony komfort podróżnych i rozwój poszczególnych regionów kraju, ale także wpływają pozytywnie na rozwój  polskiej gospodarki – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. – Cieszę się, że działania jednej z kluczowych spółek Skarbu Państwa wspierają nasze rodzime banki. To przykład dobrej, efektywnej współpracy ważnych państwowych podmiotów, za którą bardzo dziękuję naszym partnerom – dodaje.

Zgodnie z zawartą umową, kredyt ma zostać spłacony do końca 2022 roku.

 

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influercerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi na adres:

media@pekao.com.pl

Telefon dla dziennikarzy do osoby dyżurującej to: +48 22 524 51 48CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc