Komunikat prasowy

27.11.2018

Pierwsza emisja certyfikatów Pekao Samorząd Plus FIZ dla klientów Private Banking

Bank Pekao S.A. wraz z Pekao TFI przeprowadzili kolejną emisję certyfikatów inwestycyjnych funduszu samorządowego Samorząd Plus FIZ, skierowaną po raz pierwszy do klientów private banking. Przydzielono 54.247 certyfikatów o wartości prawie 55 mln zł. Dochodowość dwumiesięcznych certyfikatów zapadających w grudniu wyniesie 2,20%.

 - Subskrypcja była odpowiedzią Pekao na potrzeby klientów, którzy w obecnej sytuacji rynkowej wykazują większą awersję do ryzyka i poszukują bezpiecznych aktywów – powiedział Rafał Petsch, dyrektor departamentu klientów strategicznych Banku Pekao S.A.

Tym samym aktywa netto funduszu Pekao Samorząd Plus FIZ wzrosły do 165 mln zł. Uwzględniając wyemitowane niedawno publiczne listy zastawne Grupa Pekao uplasowała ostatnio wśród swoich klientów instrumenty oparte o ryzyko rynku samorządowego na kwotę prawie 0,5 mld zł. Emisja pokazuje konsekwencję banku w realizowaniu Strategii 2020, zakładającej aktywne zarządzanie bilansem.

Na grudzień zaplanowana jest kolejna subskrypcja kierowana zarówno do inwestorów private bankingu jak i inwestorów instytucjonalnych. Produkt oferowany przez Grupę Pekao jest postrzegany jako doskonałe rozwiązanie łączące w sobie bezpieczeństwo inwestycji oraz atrakcyjną stopę zwrotu.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER