Komunikat prasowy

03.07.2019

Bank Pekao S.A. z kolejną dużą transakcją w sektorze energetycznym

Konsorcjum ośmiu banków, na czele z Bankiem Pekao, podpisało z Grupą Lotos S.A. umowę nowego 5-letniego kredytu terminowego i wielowalutowego kredytu odnawialnego o łącznej wartości 500 mln USD. Bank Pekao pełni wiodącą rolę agenta kredytu.

Bank Pekao pełni wiodącą rolę agenta kredytu, prowadzącego księgę popytu oraz organizatora konsorcjum. Przeznaczeniem umowy jest refinansowanie istniejącego zadłużenia zaciągniętego na realizację Programu 10+ oraz ogólne cele związane z działalnością gospodarczą.

W skład konsorcjum, które podpisało umowę z Grupą Lotos S.A., wchodzą banki: Bank Pekao S.A., Caixa Bank odział w Polsce, Erste Group Bank AG, ICBC SA oddział w Polsce, ING Bank Śląski S.A., Intesa Sanpaolo SpA S.A. Oddział w Polsce, PKO Bank Polski S.A., SMBC BANK EU AG. 

- Z dumą obserwuję dynamikę działań bankowości korporacyjnej Banku Pekao w obszarze obsługi strategicznych sektorów gospodarki. Cieszę się, że Grupa Lotos nam zaufała i jestem przekonany, że ta ważna transakcja podkreśli kluczową rolę Pekao na rynku bankowości korporacyjnej, na którym od lat zajmujemy czołowe miejsce. To kolejne znaczące finansowanie w tym sektorze w ciągu niecałych dwóch tygodni - powiedział Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Bank Pekao w ciągu ostatnich trzech lat udzielił finansowania o wartości 4,5 mld PLN dla największych podmiotów z sektora paliwowo-energetycznego w Polsce.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
   Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

CO_CENTER
   Strefa dla prasy
pomoc