KOMUNIKAT PRASOWY

02.06.2021

Bank Pekao wprowadza kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców – możliwość śledzenia statusu przelewów zagranicznych w SWIFT GPI

Przedsiębiorcy korzystający z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 mogą jako jedni z pierwszych na rynku, skorzystać z usługi monitorowania statusu zleconych płatności zagranicznych w standardzie SWIFT GPI. Usługa pozwala na większą kontrolę płatności biznesowych na całym świecie.

W obecnych realiach biznesowych możliwość samodzielnego monitorowania statusu realizacji płatności oraz natychmiastowe jej potwierdzenie, stały się dla wielu firm kluczowe. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Bank Pekao wprowadził podgląd statusu w przelewach realizowanych w PekaoBiznes24 w standardzie SWIFT GPI. Pozwala to na kontrolowanie zagranicznych płatności na bieżąco, w tym uzyskanie informacji o dokładnej dacie i godzinie zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy.

Rozwiązanie jest dostępne dla 21 walut, w których Bank Pekao prowadzi rozliczenia oraz trybów realizacji przelewów opartych na systemie SWIFT (zwykły, pilny, ekspres i TARGET2).

SWIFT GPI (global payments innovation), to nowoczesne rozwiązanie do realizacji przelewów walutowych, które zwiększa szybkość i bezpieczeństwo płatności międzynarodowych, gwarantuje niezmienność danych przelewu (np. datę waluty - dzień, w którym następuje wpływ lub wypływ środków z rachunku), a także pełną transparentność opłat, prowizji oraz kursów walutowych zastosowanych przez banki pośredniczące.

Usługę można aktywować w PekaoBiznes24. Wystarczy złożyć wniosek o prezentację statusów SWIFT GPI. Jest on procesowany automatycznie, a statusy przelewów dostępne są natychmiast po uruchomieniu usługi.

– Kładziemy szczególny nacisk na stałe udoskonalanie oferty dla biznesu – mówi Adam Lenkiewicz, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Korporacyjnej w Banku Pekao. – Optymalizacja procesów obsługi pod kątem wygody i funkcjonalności jest jedną z naszych najważniejszych ambicji w zakresie budowania systemu bankowości skupionej na potrzebach klienta. Dzięki naszym innowacjom, dajemy klientom poczucie, że mają dostęp do najlepszych usług na rynku – dodaje Adam Lenkiewicz.

Rozwój funkcjonalności cyfrowych banku, których przykładem jest m.in. śledzenie przelewów w standardzie SWIFT GPI czy realizacja firmowych przelewów na telefon indywidualnych odbiorców, to jeden z kluczowych celów Banku Pekao, uwzględniony w ostatnio zaprezentowanej strategii na lata 2021-2024. Nowa koncepcja, zawarta w dokumencie „Odpowiedzialny bank. Nowoczesne bankowanie”, jest efektem prac szerokiego grona pracowników banku i opiera się na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność. Bank Pekao będzie sukcesywnie wprowadzać kolejne udogodnienia i nowości dla klientów biznesowych oraz indywidualnych.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Karolina Maciaszek
Kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej

tel.: +48 727 413 379
Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741