KOMUNIKAT PRASOWY

14.06.2021

Bank Pekao po raz dziewiąty zdobył nagrodę dla najlepszego banku powierniczego w Polsce

Bank Pekao już po raz dziewiąty w ciągu ostatniej dekady został uznany przez magazyn Global Finance za najlepszy bank powierniczy w Polsce. „Best Sub-custodian Bank in Poland.” Pekao jest od lat liderem usług powierniczych na polskim rynku. W prestiżowym rankingu magazynu Global Finance oceniane są m.in.: jakość relacji z zagranicznymi klientami instytucjonalnymi, poziom ich obsługi, znajomość rynku.

Aby wyłonić banki świadczące najlepsze usługi powiernicze, redakcja Global Finance przeprowadza badania rynków, pozyskuje opinie ekspertów i podmiotów korzystających z usług powierniczych oraz gromadzi dane z banków.

Jesteśmy regularnie uznawani za najlepszy bank powierniczy w kraju. Naszą ambicją jest utrzymanie tej pozycji. Nagrodę Global Finance traktujemy jako wyraz uznania naszych działań na lokalnym i międzynarodowym rynku, ale także jako zachętę do dalszej pracy. Nadal będziemy zapewniać klientom najwyższej jakości obsługę i szeroką ofertę usług powierniczych – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Usługi powiernicze w Banku Pekao obejmują m.in.: prowadzenie rachunków i rozliczanie transakcji na krajowych i zagranicznych papierach wartościowych, obsługę zdarzeń korporacyjnych (wypłaty dywidend, odsetek, realizację praw poboru). Powiernictwo to też udział w imieniu klientów w walnych zgromadzeniach czy wsparcie w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku od dywidend i odsetek, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Bank Pekao jest czołowym bankiem pod względem wartości przechowywanych aktywów oraz największym agentem rozliczeniowym dla zagranicznych firm inwestycyjnych działających na GPW.

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741