KOMUNIKAT PRASOWY

30.06.2021

Bank Pekao S.A. był globalnym koordynatorem przy dwóch emisjach długu spółki Inpost na rynku międzynarodowym i w Polsce

Bank Pekao był globalnym koordynatorem, współorganizatorem i prowadzącym księgi popytu w dwóch znaczącej wielkości emisjach obligacji spółki Inpost. Emisja na rynku międzynarodowym miała wartość 490 mln euro, a jednocześnie przeprowadzona emisja w Polsce zakończyła się sprzedażą obligacji o wartości 500 mln zł. Środki z obydwu emisji mają w pierwszej kolejności sfinansować przejęcie przez Inpost francuskiej spółki logistycznej Mondial Relay.

Emisja 6-letniego długu denominowanego w euro, oprocentowanego na 2,25 proc. została zwiększona z początkowo planowanych 390 mln euro. Emisja zapadających również w 2027 niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych w złotych ma wartość 500 mln zł i została przeprowadzona w ramach programu polskich obligacji InPost ustanowionego w maju 2021 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o 2,5 proc. marży. Agencja Moody’s w czerwcu nadała obligacjom rating Ba2.

InPost zamierza wykorzystać wpływy z obydwu emisji na częściowe sfinansowanie ogłoszonej wcześniej akwizycji spółki Mondial Relay. Wartość planowanej transakcji to 513 mln euro.

Bank Pekao kolejny raz wsparł firmę Inpost na międzynarodowym rynku. W styczniu Pekao był współprowadzącym księgę popytu w ofercie akcji firmy InPost na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Była to największa do tej pory oferta akcji spółki  wywodzącej się z Polski, której wartość wyniosła 3,2 mld euro.

InPost to firma zarządzająca siecią paczkomatów InPost, których liczba w Europie przekraczała na koniec zeszłego roku 12.250 urządzeń. Jest kontrolowana przez fundusze Advent International.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,7 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741