KOMUNIKAT PRASOWY

11.08.2021

Export Finance – wsparcie polskiego eksportu od Banku Pekao S.A.

Wzrost wymiany handlowej jest jednym z kluczowych czynników rozwoju polskiej gospodarki. Export Finance to zestaw unikatowych usług i produktów finansowych przygotowanych przez Bank Pekao S.A. z myślą o rodzimych eksporterach.

Od lat otwartość polskiej gospodarki rośnie. Tempo wzrostu eksportu przewyższa istotnie tempo wzrostu PKB. Polskie przedsiębiorstwa są silniej obecne na rynku światowym zarówno pod względem wielkości sprzedaży jak i wielości rynków zagranicznych. W przyszłości utrzymanie tendencji wzrostu konkurencyjności polskiego eksportu będzie zależało m.in. od dostępność specjalistycznych produktów finansowych przeznaczonych dla wsparcia handlu zagranicznego. Szacuje się, iż 80 % światowej wymiany handlowej wymaga finansowania. Połowa tej kwoty jest realizowana środkami zewnętrznymi, takimi jak np. kredyty bankowe.

Zwiększone zapotrzebowanie na produkty finansowe służące wsparciu eksportu skłoniły nas do rozszerzenia oferty dla klientów prowadzących handel zagraniczny. Export Finance jest jednym ze środków na zwiększenie wymiany handlowej. To pakiet rozwiązań w zakresie płatności, finansowania i ograniczania ryzyka w relacji transakcyjnej między eksporterami a zagranicznymi nabywcami – mówi Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej .

Klienci decydujący się na współpracę z Bankiem Pekao otrzymują kompleksowe podejście do obsługi eksportu dóbr lub usług ze strony Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu Banku Pekao S.A. Eksperci dobierają najkorzystniejsze rozwiązania już na etapie planowania inwestycji. Następnie pomagają pozyskać optymalne finansowanie na zrealizowanie kontraktu eksportowego.

Pekao może zaoferować unikatowe na rynku produkty eksportowe i zaproponować strukturę finansowania optymalną dla charakteru prowadzonej działalności. Klient otrzymuje korzystne parametry cenowe finansowania w porównaniu z warunkami na rodzimym rynku importera.

W ramach instrumentów Export Finance Bank Pekao oferuje eksporterom długi okres kredytowania – nawet przekraczający 10 lat. Dzięki proponowanym rozwiązaniom Eksporter może uzyskać pełne zabezpieczenie  przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Export Finance to wsparcie eksportu do większości krajów świata, co stwarza polskim eksporterom szansę na zdobywanie nowych rynków zbytu.

Polskie przedsiębiorstwa nie tylko systematycznie zwiększają eksport dóbr i usług, ale również coraz odważniej planują stałą obecności na rynkach zagranicznych. Wyzwania rosną, gdy przedsiębiorstwa decydują się na ekspansję poza granice Unii Europejskiej. Wtedy szczególnie ważne staje się odpowiednie zarządzanie np. ryzykiem braku zapłaty przez zagranicznych kontrahentów. Export Finance to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy śmiało patrzą w przyszłość i myślą o rozwoju, a jednocześnie uniknięciu wielu rodzajów ryzyka – tłumaczy dr Piotr Stolarczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu w Banku Pekao S.A.

Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu Bank Pekao S.A.

exportfinance@pekao.com.pl

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,8 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741