KOMUNIKAT PRASOWY

04.08.2010

Solidny zysk dzięki poprawie wyników sprzedażowych

Warszawa, 04 sierpnia 2010 - Bank Pekao SA osiągnął w pierwszej połowie 2010 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 222 milionów zł, o 3,6% wyższy niż w pierwszej połowie 2009 r. Wskaźnik ROE na poziomie 13% został osiągnięty przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej, ze współczynnikiem wypłacalności (Core Tier I) wynoszącym 18%. Bank osiągnął zysk operacyjny w wysokości 1720 mln zł (wzrost o 6,1% rok do roku), dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej o 1,2% oraz skutecznej kontroli kosztów, czego dowodem jest redukcja kosztów operacyjnych o 3,1% rok do roku. Koszt ryzyka osiągnął poziom 71 p.b.

W pierwszym półroczu 2010 r. Grupa Banku Pekao SA odnotowała dochód z działalności operacyjnej na poziomie 3 526 milionów zł, o 1,2% wyższy niż w pierwszej połowie 2009 r. Zysk operacyjny z podstawowej działalności wzrósł o 5,6% rok do roku, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek oraz przychodów z opłat i prowizji. Całkowity wynik odsetkowy wynoszący 2 125 mln zł był wyższy o 4,6% w ujęciu rocznym, głównie w wyniku wzrostu marży odsetkowej do 3,7%.

Oszczędności klientów detalicznych wzrosły o 2,5% w ujęciu kwartalnym i osiągnęły poziom 62 194 mln zł. Natomiast portfel depozytów korporacyjnych w drugim kwartale 2010 wzrósł o 8,1%,  osiągając poziom 54 692 mln zł.

Portfel kredytów detalicznych od marca do czerwca wzrósł o 5,4%, osiągając poziom 30 044 mln zł, przy czym portfel złotowych kredytów hipotecznych wzrósł w tym okresie o 4,1% do poziomu 14 037 mln zł. Było to możliwe dzięki zwiększeniu sprzedaży kwartalnej o 57%, do poziomu 1 120 mln Zł. Natomiast portfel pożyczek konsumpcyjnych wzrósł w ujęciu kwartalnym o 3,7%, do poziomu 5 544 mln zł, a sprzedaż, wzrosła o  31,9% i wyniosła 1 080 mln zł. Taki wynik został osiągnięty dzięki znaczącej poprawie działalności komercyjnej, która przełożyła się na wzrost sprzedaży w strategicznych segmentach produktowych. Natomiast wolumen kredytów korporacyjnych w tym samym czasie wzrósł o 3,5% i osiągnął poziom 51 397 mln zł.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w pierwszej połowie 2010 r. wzrósł o 7,3%, rok do roku, osiągając poziom 161 mln zł. Było to możliwe zarówno dzięki zwiększeniu wyniku z opłat i prowizji z działalności bankowej, jak również z opłat związanych z rynkiem kapitałowym.   

Koszty są pod całkowitą kontrolą, czego wynikiem jest spadek kosztów operacyjnych o 3,1% rok do roku. Współczynnik kosztów do dochodów został poprawiony w ujęciu rocznym o 2,3 p.p do poziomu 51,2%.

Dzięki kontynuowaniu polityki efektywnego zarządzania ryzykiem, koszt ryzyka po sześciu miesiącach był na poziomie 0,71%. Współczynnik kredytów nieregularnych wyniósł 7,1% i był niższy o 0.1 p.p. w ujęciu kwartalnym, i znacznie niższy niż średnia rynkowa.

„- Zysk netto w wysokości 1 miliarda 222 milionów złotych, czyli prawie 4 procent więcej niż przed rokiem, to najlepszy dowód na to, że Bank Pekao pozostaje na ścieżce trwałego wzrostu" - powiedziała Alicja Kornasiewicz, Prezes zarządu Banku Pekao. - „Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży we wszystkich strategicznych dla nas segmentach produktowych: w kredytach hipotecznych, pożyczkach konsumenckich, a także kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak nasze zadowolenie wynika nie tylko z liczb, ale przede wszystkim z faktu, że to, co zapowiadaliśmy przed Państwem trzy miesiące temu, przynosi pierwsze owoce i pozytywnie rokuje na kolejne miesiące".

"- Po raz piąty z rzędu przekroczyliśmy poziom 600 mln zł kwartalnego zysku netto, potwierdzając w ten sposób zdolność do osiągania stabilnych rezultatów z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza dla naszych klientów i pracowników. "- powiedział Luigi Lovaglio, Pierwszy Wiceprezes i Dyrektor Generalny Banku Pekao. " - Nieustannie wzmacniamy nasz model biznesowy i realizujemy strategiczne inicjatywy, koncentrując się na rozwoju, wysokim poziomie reputacji i satysfakcji naszych klientów oraz pracowników."

 

Dalszych informacji udziela:

Arkadiusz Mierzwa, Rzecznik Prasowy Banku Pekao SA, tel. (22) 524 54 48;  mob. 607 319 569, arkadiusz.mierzwa@pekao.com.pl

 

Bank Pekao SA działa od 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA obsługuje ponad 5 milionów klientów.

Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł "Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r." tygodnika "Newsweek" i AT Kearney Trzykrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008 oraz 2009 przyznawany przez magazyn „Euromoney", tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu „Global Finance". Trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku  2009, 2008 i 2004 przez magazyn „The Banker" .

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi ponad 9800 placówek oraz zatrudnia ponad 165 tys. osób, stanem na koniec 2009 roku.

 

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741