KOMUNIKAT PRASOWY

06.08.2013

Przyspieszenie w realizacji ambitnego planu

Bank Pekao osiągnął w pierwszym półroczu 2013 skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,4 miliarda złotych dzięki wysokiemu wzrostowi (11,5% kw./kw.) zysku wypracowanego w drugim kwartale do poziomu 742 milionów złotych. Wzrost wyniku kwartalnego został osiągnięty dzięki wyższym dochodom z opłat i prowizji oraz zyskowi z obligacji, które w pełni skompensowały wpływ obniżenia stóp procentowych na wynik odsetkowy oraz kontynuacji ścisłej kontroli kosztów i ryzyka. Bank kolejny raz obniżył koszty (o 3,4% r/r) oraz poprawił koszty ryzyka kredytowego do poziomu 68 punktów bazowych w drugim kwartale.  Bank kontynuował dwucyfrowy wzrost (14,2% r/r) kluczowych kredytów detalicznych oraz potwierdził wysoki poziom kredytów korporacyjnych, zwiększając wolumen kredytów ogółem o 2,4% r/r. Bank utrzymał wysoki poziom dochodowości wykazując wskaźnik ROE na poziomie 11,9%, osiągnięty przy utrzymaniu wyjątkowo wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier1  19,0%.

Zysk netto Banku w pierwszym półroczu wyniósł 1 407 milionów złotych, -0,5% r/r, dzięki  wysokiemu wzrostowi zysku wypracowanego w drugim kwartale o 11,5% kw./kw. do 742 milionów złotych. Dochody operacyjne wyniosły 3828 milionów złotych, -1,2% r/r, w wyniku obniżenia wyniku odsetkowego o 6,8% r/r do 2217 milionów złotych, stabilizacji dochodów z opłat i prowizji, które wyniosły 1 125 milionów złotych oraz wzrostu pozostałych dochodów pozaodsetkowych do 487 mln złotych.

Bank kontynuował wzrost portfela kredytowego o 2,4% r/r. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych wzrósł o 14,2% r/r, osiągając poziom 33 780 milionów złotych. Kredyty detaliczne ogółem osiągnęły poziom 42 004 milionów złotych, rosnąc o 8,5% r/r, a kredyty korporacyjne wyniosły 63 088  milionów złotych, rosnąc o 2,1% kw./kw.

Oszczędności detaliczne wzrosły o 1,5% r/r osiągając 66 250 milionów złotych. Depozyty przedsiębiorstw wzrosły o 6,9% r/r i wyniosły  63 028 milionów złotych.

Bank pozyskał w drugim kwartale 98 tys. nowych klientów detalicznych wobec 65 tys. pozyskanych w poprzednim kwartale.

W pierwszym półroczu  2013 r. Bank Pekao utrzymał znakomitą kontrolę kosztów operacyjnych, obniżając je o 3,4% w porównaniu do ubiegłego roku, dzięki zmniejszeniu kosztów we wszystkich głównych kategoriach. Współczynnik kosztów do dochodów obniżył się do poziomu 46,5%. Koszty ryzyka ustabilizowały się, osiągając w drugim kwartale poziom 68 punktów bazowych wobec 71 punktów bazowych w poprzednim  kwartale.

 "Są to bardzo dobre wyniki. Stanowią ważny krok na drodze do osiągnięcia naszego celu na ten rok." - powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu, CEO Banku Pekao S.A. "Pozyskujemy coraz więcej nowych klientów, a to tworzy solidną podstawę do  dalszego wzrostu.”

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  2 kwartału 2013 r. na poziomie 19,0%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741