KOMUNIKAT PRASOWY

10.05.2012

Pekao zgodnie z planem poprawia pozycję rynkową i dochodowość

Bank Pekao osiągnął w pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 711 milionów złotych, czyli o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 13,0 proc., podczas gdy wskaźnik siły kapitałowej mierzony współczynnikiem Core Tier 1 wyniósł 18,9 proc. Bank odnotował dalsze wzrosty udziałów rynkowych zarówno w produktach kredytowych, jak i depozytowych. Zarząd Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę 50 proc. zysku za rok 2011, co przekłada się na dywidendę w wysokości 5,38 zł na akcję.

Bank Pekao osiągnął zysk w wysokości 711 mln zł, o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł o 4,7 proc., co było wynikiem skutecznych działań biznesowych i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne wzrosły o 3,0 proc. do 1 888 mln zł, głównie dzięki przychodom odsetkowym, które wzrosły o 12,4 proc. w ujęciu rocznym do 1 193 mln zł. Wzrost ten został osiągnięty dzięki zwiększonym wolumenom sprzedaży, które zniwelowały spadek przychodów z prowizji związanych z rynkiem kapitałowym.

Bank Pekao utrzymał doskonałą kontrolę kosztów. W pierwszym kwartale 2012 r. koszty operacyjne wzrosły zaledwie o 1,3 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2011 roku, znacznie poniżej odnotowanej w tym samym czasie stopy inflacji.

Bank zanotował silne wzrosty w zakresie kredytów detalicznych, których portfel wzrósł w ujęciu rocznym o 15,6 proc. do poziomu 37 141 mln zł. Portfel złotowych kredytów hipotecznych wzrósł o 24,4 proc., osiągając poziom 21 086 mln zł. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł o 17,5 proc. do poziomu 61 330 mln zł. Bank Pekao zwiększył na przestrzeni ostatniego roku swoje udziały rynkowe w kredytach detalicznych do poziomu 10,2 proc. oraz do 16 proc. w przypadku kredytów korporacyjnych.

Depozyty detaliczne wzrosły o 6,2 proc. do poziomu 50 033 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły o  21,3 proc. i zamknęły się kwotą 62 321 mln zł.

Bank Pekao potwierdził najwyższą jakość w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytowym. Koszty ryzyka w pierwszym kwartale wyniosły 58 pkt. bazowych, a poziom kredytów nieregularnych spadł do 6,7 proc. z 7,0 proc. przed rokiem. 

Zarząd Banku zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 5,38 zł na akcję, co stanowi 49,96 proc. zysku za rok 2011. Walne Zgromadzenie Banku Pekao odbędzie się 1 czerwca 2012 roku.

„Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają, że mimo wymagającego otoczenia ekonomicznego realizujemy założone cele” – mówi Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. „Jestem przekonany, że również w najbliższych miesiącach osiągniemy dobre wyniki, również dzięki naszej uprzywilejowanej pozycji Oficjalnego Banku UEFA EURO 2012.”

 

 

 


Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec I kwartału 2012 r. na poziomie 18,9%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz trzeci z rzędu tytułem Top Employers Europe 2012. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia w sumie ok. 160 tys. osób.

Do pobrania

NARZĘDZIA
  Kontakt dla mediów

Bank Pekao zaprasza do współpracy dziennikarzy i influencerów.
Aby zapewnić odpowiednią jakość i sprawność obsługi zapytań mediów, prosimy o kontakt drogą mailową wraz ze wskazaniem preferowanego terminu i godziny udzielenia odpowiedzi.

Paweł Jurek
Rzecznik Prasowy

tel.: +48 571 398 741